หน้าหลัก > จิตวิญญาณไร้ผู้ต้านทาน

13.57K
Peerless Soul

จิตวิญญาณไร้ผู้ต้านทาน

绝世战魂

0.0

/

5 (0)

ผลงานโดย ติดตาม
Jame

ในทวีป ฉางหลัน เฉพาะผู้ที่สามารถปลุกจิตวิญญาณการต่อสู้เท่านั้นที่สามารถเดินบนเส้นทางแห่งการเพาะปลูกได้ ในโลกนี้ เฉพาะผู้ที่มีจิตวิญญาณการต่อสู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่สามารถสื่อสารกับสวรรค์และโลกได้ ฉินหนานเด็กหนุ่มผู้เกิดใน เมืองหลินซู เป็นอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้ซึ่งมีพรสวรรค์และคิดว่าจะเป็นผู้ปลูกฝังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต อย่างไรก็ตาม สิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไปเมื่อเขาปลุกจิตวิญญาณการต่อสู้ระดับ 1 ทำให้เขาถูกมองว่าเป็นขยะโชคดีที่ ฉินหนาน ถูกฟ้าผ่าในขณะที่ฝึกศิลปะการต่อสู้ของเขาและบังเอิญได้รับ จิตวิญ

แฟนตาซี

ผจญภัย

แอ็คชั่น

ตอนที่ 80

ไม่มีชื่อตอน

7 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 79

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 78

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 77

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 76

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 75

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 74

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 73

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 72

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 71

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 70

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 69

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 68

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 67

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 66

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 65

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 64

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 63

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 62

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 61

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 60

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 59

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 58

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 57

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 56

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 55

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 54

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 53

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 52

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 51

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 50

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 49

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 48

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 47

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 46

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 45

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 44

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 43

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 42

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 41

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 40

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 39

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 38

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 37

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 36

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 35

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 34

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 33

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 32

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 31

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 30

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 29

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 28

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 27

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 26

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 25

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 24

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 23

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 22

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 21

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 20

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 19

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 18

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 17

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 16

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 15

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 14

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 13

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 12

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 11

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 10

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 9

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 8

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 7

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 6

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 5

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 4

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 3

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 2

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 1

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ความคิดเห็น (0)