หน้าหลัก > เป็นแค่สไลม์ธรรมดา จะตบมังกรไม่ได้หรือไง?

5.79K
Is It Reasonable for Me to Beat a Dragon With a Slime?

เป็นแค่สไลม์ธรรมดา จะตบมังกรไม่ได้หรือไง?

我一个史莱姆吊打巨龙很合理吧ฦ

5.0

/

5 (1)

ผลงานโดย ติดตาม
GodkingTr

เมื่อ เฉินชู เตื่นขึ้นมา เขาก็พบว่าตัวเองนั้นได้ข้ามภพมายังโลกคู่ขนานที่เป็นโลกแห่งการควบคุมสัตว์อสูรแถมเขายังได้รับระบบระดับเทพมาอยู่ในการครอบครองอีกด้วย.....เมื่อทางเลือกที่แตกต่างกันนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นปรมาจารย์สัตว์อสูรระดับเทพจึงได้ถือกำเนิดขึ้น

แฟนตาซี

แอ็คชั่น

เกิดใหม่

ชีวิตในโรงเรียน

ตอนที่ 70

ไม่มีชื่อตอน

1 วันที่แล้ว

ใหม่
1.5

ตอนที่ 69

ไม่มีชื่อตอน

4 วันที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 68

ไม่มีชื่อตอน

1 สัปดาห์ที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 67

ไม่มีชื่อตอน

1 สัปดาห์ที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 66

ไม่มีชื่อตอน

1 สัปดาห์ที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 65

ไม่มีชื่อตอน

2 สัปดาห์ที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 64

ไม่มีชื่อตอน

3 สัปดาห์ที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 63

ไม่มีชื่อตอน

4 สัปดาห์ที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 62

ไม่มีชื่อตอน

1 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 61

ไม่มีชื่อตอน

1 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 60

ไม่มีชื่อตอน

1 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 59

ไม่มีชื่อตอน

1 เดือนที่แล้ว

1.2

ตอนที่ 58

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 57

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 56

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 55

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 54

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

1.2

ตอนที่ 53

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 52

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 51

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 50

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 49

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 48

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 47

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 46

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 45

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 44

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 43

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 42

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 41

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 40

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 39

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 38

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 37

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 36

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 35

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 34

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 33

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 32

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 31

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 30

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 29

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 28

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 27

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 26

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 25

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 24

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 23

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 22

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 21

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 20

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 19

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 18

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 17

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 16

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 15

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 14

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 13

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

1.5

ตอนที่ 12

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 11

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 10

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 9

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 8

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 7

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 6

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 5

ไม่มีชื่อตอน

4 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 4

ไม่มีชื่อตอน

4 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 3

ไม่มีชื่อตอน

4 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 2

ไม่มีชื่อตอน

5 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 1

ไม่มีชื่อตอน

5 เดือนที่แล้ว

ความคิดเห็น (0)