หน้าหลัก > ข้าสามารถปรับเปลี่ยนเวลาของทุกสิ่งได้

301
I Can Change The Timeline of Everything

ข้าสามารถปรับเปลี่ยนเวลาของทุกสิ่งได้

我可以修改萬物時間線

0.0

/

5 (0)

ผลงานโดย ติดตาม
Kuro manga

ข้าควรจะทำอย่างไรหากเม็ดยาหมดอายุ? ไม่ต้องกลัว! เพราะข้าสามารถย้อนเวลาของเม็ดยานั้นก่อนที่มันจะหมดอายุได้,ข้าต้องการเม็ดยาที่หมดอายุของเจ้าทั้งหมด! ข้าควรจะทำอย่างไรหากการฝึกฝนของข้าไม่ก้าวหน้าเลย? ไม่ต้องกลัว! ข้าสามารถเร่งเวลาการฝึกฝนของเจ้าให้ก้าวหน้าขึ้นได้5ปีเเละทำให้เจ้าฝึกฝนเคล็ดวิชาสำเร็จได้ในทันที ข้าควรทำอย่างไรหากร่างกายได้รับบาดเจ็บ?ไม่ต้องกลัว! ข้าสามารถย้อนเวลาของร่างกายให้กลับมาสภาพเดิมก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บได้! เดินทางไปยัง? ไม่ต้องกลัว! เพราะข้าสามารถปรับเปลี่ยนเวลาของทุกสิ่งได้

เกิดใหม่

ความคิดเห็น (0)