หน้าหลัก > ชูเฉิน ลูกเขยขยะแห่งตระกูลซ่ง

0
Chu Chen, the trash son-in-law

ชูเฉิน ลูกเขยขยะแห่งตระกูลซ่ง

镇国神婿

0.0

/

5 (0)

ผลงานโดย ติดตาม
Plapaiannpai

ชูเฉิน นายน้อยของตระกูลที่ยิ่งใหญ่บังเอิญถูกผนึกวิญญาณรวมถึงความสามารถ และกลายเป็นลูกเขยขยะที่โง่เขลาของตระกูลซ่ง หลังจากที่ถูกตระกูลซ่งรังแก ในที่สุดตราประทับก็ถูกปลดปล่อย ดังนั้นเขาจึงคิดจะแก้แค้น!

แอคชั่น

แก้แค้น

รายการตอน