หน้าหลัก > ชูเฉิน ลูกเขยขยะแห่งตระกูลซ่ง

923
Chu Chen, the trash son-in-law

ชูเฉิน ลูกเขยขยะแห่งตระกูลซ่ง

镇国神婿

0.0

/

5 (0)

ผลงานโดย ติดตาม
Plapaiannpai

ชูเฉิน นายน้อยของตระกูลที่ยิ่งใหญ่บังเอิญถูกผนึกวิญญาณรวมถึงความสามารถ และกลายเป็นลูกเขยขยะที่โง่เขลาของตระกูลซ่ง หลังจากที่ถูกตระกูลซ่งรังแก ในที่สุดตราประทับก็ถูกปลดปล่อย ดังนั้นเขาจึงคิดจะแก้แค้น!

แอคชั่น

แก้แค้น

ตอนที่ 35

ไม่มีชื่อตอน

3 วันที่แล้ว

ตอนที่ 34

ไม่มีชื่อตอน

3 วันที่แล้ว

ตอนที่ 33

ไม่มีชื่อตอน

3 วันที่แล้ว

ตอนที่ 32

ไม่มีชื่อตอน

3 วันที่แล้ว

ตอนที่ 31

ไม่มีชื่อตอน

3 วันที่แล้ว

ตอนที่ 30

ไม่มีชื่อตอน

4 วันที่แล้ว

ตอนที่ 29

ไม่มีชื่อตอน

4 วันที่แล้ว

ตอนที่ 28

ไม่มีชื่อตอน

4 วันที่แล้ว

ตอนที่ 27

ไม่มีชื่อตอน

4 วันที่แล้ว

ตอนที่ 26

ไม่มีชื่อตอน

4 วันที่แล้ว

ตอนที่ 25

ไม่มีชื่อตอน

4 วันที่แล้ว

ตอนที่ 24

ไม่มีชื่อตอน

4 วันที่แล้ว

ตอนที่ 23

ไม่มีชื่อตอน

4 วันที่แล้ว

ตอนที่ 22

ไม่มีชื่อตอน

4 วันที่แล้ว

ตอนที่ 21

ไม่มีชื่อตอน

4 วันที่แล้ว

ตอนที่ 20

ไม่มีชื่อตอน

4 วันที่แล้ว

ตอนที่ 19

ไม่มีชื่อตอน

4 วันที่แล้ว

ตอนที่ 18

ไม่มีชื่อตอน

4 วันที่แล้ว

ตอนที่ 17

ไม่มีชื่อตอน

4 วันที่แล้ว

ตอนที่ 16

ไม่มีชื่อตอน

4 วันที่แล้ว

ตอนที่ 15

ไม่มีชื่อตอน

5 วันที่แล้ว

ตอนที่ 14

ไม่มีชื่อตอน

5 วันที่แล้ว

ตอนที่ 13

ไม่มีชื่อตอน

5 วันที่แล้ว

ตอนที่ 12

ไม่มีชื่อตอน

5 วันที่แล้ว

ตอนที่ 11

ไม่มีชื่อตอน

5 วันที่แล้ว

ตอนที่ 10

ไม่มีชื่อตอน

1 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 9

ไม่มีชื่อตอน

1 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 8

ไม่มีชื่อตอน

1 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 7

ไม่มีชื่อตอน

1 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 6

ไม่มีชื่อตอน

1 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 5

ไม่มีชื่อตอน

1 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 4

ไม่มีชื่อตอน

1 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 3

ไม่มีชื่อตอน

1 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 2

ไม่มีชื่อตอน

1 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 1

ไม่มีชื่อตอน

1 เดือนที่แล้ว

ความคิดเห็น (0)