หน้าหลัก > สุดยอดระบบเหรียญทองหมื่นล้าน

49.04K
Start with trillions of coins

สุดยอดระบบเหรียญทองหมื่นล้าน

开局万亿冥币

5.0

/

5 (1)

ผลงานโดย ติดตาม
Plapaiannpai

หลินหยู บังเอิญได้รับระบบ "เหรียญทองที่ยิ่งใหญ่ที่สุด" ที่มันจะแจกเงินให้เขาทุกวัน แต่เงินที่ได้จากระบบนั้นเป็นเหรียญผีที่ใช้ไม่ได้จริง ๆ ! ไม่กี่ปีต่อมาการสะสมของเหรียญผีถึงระดับล้านล้านและทันใดนั้นะเกมสยองขวัญก็เกิดขึ้นมาบนโลก มีแต่จะต้อง " เป็นผู้ควบคุมผี" เท่านั้นที่จะทำให้เขามีโอกาสรอดชีวิต!

แฟนตาซี

ผจญภัย

แอ็คชั่น

สยองขวัญ

ตอนที่ 124

ไม่มีชื่อตอน

2 วันที่แล้ว

2.5

ตอนที่ 123

ไม่มีชื่อตอน

3 วันที่แล้ว

2.5

ตอนที่ 122

ไม่มีชื่อตอน

6 วันที่แล้ว

2.5

ตอนที่ 121

ไม่มีชื่อตอน

1 สัปดาห์ที่แล้ว

2.5

ตอนที่ 120

ไม่มีชื่อตอน

1 สัปดาห์ที่แล้ว

2.5

ตอนที่ 119

ไม่มีชื่อตอน

1 สัปดาห์ที่แล้ว

2.5

ตอนที่ 118

ไม่มีชื่อตอน

2 สัปดาห์ที่แล้ว

2.5

ตอนที่ 117

ไม่มีชื่อตอน

2 สัปดาห์ที่แล้ว

2.5

ตอนที่ 116

ไม่มีชื่อตอน

2 สัปดาห์ที่แล้ว

2.5

ตอนที่ 115

ไม่มีชื่อตอน

3 สัปดาห์ที่แล้ว

2.5

ตอนที่ 114

ไม่มีชื่อตอน

3 สัปดาห์ที่แล้ว

ตอนที่ 113

ไม่มีชื่อตอน

3 สัปดาห์ที่แล้ว

ตอนที่ 112

ไม่มีชื่อตอน

1 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 111

ไม่มีชื่อตอน

1 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 110

ไม่มีชื่อตอน

1 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 109

ไม่มีชื่อตอน

1 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 108

ไม่มีชื่อตอน

1 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 107

ไม่มีชื่อตอน

1 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 106

ไม่มีชื่อตอน

1 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 105

ไม่มีชื่อตอน

1 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 104

ไม่มีชื่อตอน

1 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 103

ไม่มีชื่อตอน

1 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 102

ไม่มีชื่อตอน

1 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 101

ไม่มีชื่อตอน

1 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 100

ไม่มีชื่อตอน

1 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 99

ไม่มีชื่อตอน

1 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 98

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 97

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 96

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 95

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 94

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 93

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 92

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 91

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 90

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 89

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 88

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 87

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 86

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 85

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 84

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 83

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 82

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 81

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 80

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 79

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 78

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 77

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 76

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 75

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 74

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 73

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 72

ไม่มีชื่อตอน

4 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 71

ไม่มีชื่อตอน

4 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 70

ไม่มีชื่อตอน

4 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 69

ไม่มีชื่อตอน

4 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 68

ไม่มีชื่อตอน

4 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 67

ไม่มีชื่อตอน

4 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 66

ไม่มีชื่อตอน

4 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 65

ไม่มีชื่อตอน

4 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 64

ไม่มีชื่อตอน

4 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 63

ไม่มีชื่อตอน

4 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 62

ไม่มีชื่อตอน

4 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 61

ไม่มีชื่อตอน

4 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 60

ไม่มีชื่อตอน

4 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 59

ไม่มีชื่อตอน

4 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 58

ไม่มีชื่อตอน

5 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 57

ไม่มีชื่อตอน

5 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 56

ไม่มีชื่อตอน

5 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 55

ไม่มีชื่อตอน

5 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 54

ไม่มีชื่อตอน

5 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 53

ไม่มีชื่อตอน

5 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 52

ไม่มีชื่อตอน

5 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 51

ไม่มีชื่อตอน

5 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 50

ไม่มีชื่อตอน

5 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 49

ไม่มีชื่อตอน

5 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 48

ไม่มีชื่อตอน

5 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 47

ไม่มีชื่อตอน

5 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 46

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 45

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 44

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 43

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 42

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 41

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 40

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 39

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 38

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 37

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 36

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 35

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 34

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 33

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 32

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 31

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 30

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 29

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 28

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 27

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 26

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 25

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 24

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 23

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 22

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 21

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 20

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 19

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 18

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 17

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 16

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 15

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 14

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 13

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 12

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 11

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 10

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 9

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 8

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 7

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 6

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 5

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 4

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 3

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 2

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 1

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ความคิดเห็น (0)