หน้าหลัก > สุดยอดระบบของหมอหลิงหรัน

120.05K
Dr.Lingran's Ultimate System

สุดยอดระบบของหมอหลิงหรัน

大医凌然

0.0

/

5 (0)

ผลงานโดย ติดตาม
Plapaiannpai

หลิงหรันซึ่งมีเป้าหมายที่จะเป็นหมอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับสุดยอดระบบการแพทย์ ซึ่งเป็นระบบการแพทย์เชี่ยวชาญระดับสูง! ด้วยความช่วยเหลือของระบบ แพทย์ฝึกหัด หลิงหรัน จะกลายเป็นแพทย์ที่เกงกาจขนาดไหนกัน?

ไซไฟ

ชีวิตประจำวัน

ตอนที่ 260

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

3

ตอนที่ 259

ไม่มีชื่อตอน

2 เดือนที่แล้ว

3

ตอนที่ 257

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

3

ตอนที่ 256

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

3

ตอนที่ 255

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

3

ตอนที่ 254

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

3

ตอนที่ 253

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

3

ตอนที่ 252

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

3

ตอนที่ 251

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

3

ตอนที่ 250

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

3

ตอนที่ 249

ไม่มีชื่อตอน

3 เดือนที่แล้ว

3

ตอนที่ 248

ไม่มีชื่อตอน

4 เดือนที่แล้ว

3

ตอนที่ 247

ไม่มีชื่อตอน

4 เดือนที่แล้ว

3

ตอนที่ 246

ไม่มีชื่อตอน

5 เดือนที่แล้ว

3

ตอนที่ 245

ไม่มีชื่อตอน

5 เดือนที่แล้ว

3

ตอนที่ 244

ไม่มีชื่อตอน

5 เดือนที่แล้ว

3

ตอนที่ 243

ไม่มีชื่อตอน

5 เดือนที่แล้ว

3

ตอนที่ 242

ไม่มีชื่อตอน

5 เดือนที่แล้ว

3

ตอนที่ 241

ไม่มีชื่อตอน

5 เดือนที่แล้ว

3

ตอนที่ 240

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 239

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 238

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 237

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 236

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 235

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 234

ไม่มีชื่อตอน

6 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 233

ไม่มีชื่อตอน

7 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 232

ไม่มีชื่อตอน

7 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 231

ไม่มีชื่อตอน

7 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 230

ไม่มีชื่อตอน

7 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 229

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 228

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 227

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 226

ไม่มีชื่อตอน

8 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 225

ไม่มีชื่อตอน

9 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 224

ไม่มีชื่อตอน

9 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 223

ไม่มีชื่อตอน

9 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 222

ไม่มีชื่อตอน

10 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 221

ไม่มีชื่อตอน

10 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 220

ไม่มีชื่อตอน

10 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 219

ไม่มีชื่อตอน

10 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 218

ไม่มีชื่อตอน

10 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 217

ไม่มีชื่อตอน

10 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 216

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 215

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 214

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 213

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 212

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 211

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 210

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 209

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 208

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 207

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 206

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 205

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 204

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 203

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 202

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 201

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 200

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 199

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 198

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 197

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 196

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 195

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 194

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 193

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 192

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 191

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 190

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 189

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 188

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 187

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 186

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 185

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 184

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 183

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 182

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 181

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 180

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 179

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 178

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 177

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 176

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 175

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 174

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 173

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 172

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 171

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 169

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 168

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 167

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 166

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 165

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 164

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 163

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 162

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 161

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 160

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 159

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 158

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 157

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 156

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 155

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 154

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 153

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 152

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 151

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 150

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 149

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 148

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 147

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 146

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 145

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 144

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 143

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 142

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 141

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 140

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 139

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 138

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 137

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 136

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 135

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 134

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 133

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 132

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 131

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 130

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 129

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 128

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 127

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 126

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 125

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 124

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 123

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 122

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 121

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 120

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 119

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 118

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 117

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 116

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 115

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 114

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 113

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 112

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 111

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 110

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 109

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 108

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 107

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 106

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 105

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 104

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 103

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 102

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 101

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 100

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 99

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 98

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 97

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 96

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 95

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 94

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 93

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 92

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 91

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 90

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 89

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 88

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 87

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 86

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 85

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 84

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 83

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 82

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 81

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 80

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 79

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 78

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 77

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 76

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 75

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 74

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 73

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 72

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 71

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 70

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 69

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 68

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 67

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 66

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 65

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 64

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 63

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 62

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 61

ไม่มีชื่อตอน

11 เดือนที่แล้ว

ตอนที่ 60

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 59

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 58

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 57

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 56

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 55

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 54

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 53

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 52

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 51

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 50

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 49

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 48

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 47

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 46

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 45

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 44

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 43

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 42

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 41

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 40

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 39

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 38

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 37

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 36

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 35

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 34

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 33

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 32

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 31

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 30

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 29

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 28

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 27

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 26

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 25

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 24

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 23

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 22

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 21

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 20

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 19

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 18

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 17

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 16

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 15

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 14

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 13

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 12

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 11

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 10

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 9

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 8

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 7

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 6

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 5

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 4

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 3

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 2

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 1

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ความคิดเห็น (0)