หน้าหลัก > ผู้ขัดเกลาร่างกายที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์

34.8K
shishang zuiqiang lian ti lao zu

ผู้ขัดเกลาร่างกายที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์

史上最強煉體老祖

0.0

/

5 (0)

เย่ชางเสวียนคือบรรพบุรุษผู้ขัดเกลาอันดับหนึ่งของโลก ต้องล่วงหล่นสู่แดนมนุษย์เพราะรับทัณฑ์สวรรค์เป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบัทึกรายชื่อทงเทียนเก้าดินแดน ทว่าในชาตินี้เขาผ่านเคราะห์กรรมแห่งมนุษย์ และกอบกู้พลังของตนคืนมา เย่ชางเสวียนจะยังเป็นมนุษย์ผู้ไร้เทียมทานผ่านขัดเกลาร่างกายหรือไม่ ใช้อาวุธวิเศษเหล่านั้นที่พลังสุดยอดตระการตาสิ ข้าจะจัดการมันด้วยตนเอง

แฟนตาซี

โรแมนติก

แอ็คชั่น

เกิดใหม่

ตอนที่ 166

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 165

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 164

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 163

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 162

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 161

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 160

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 159

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 158

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 157

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 156

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 155

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 154

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 153

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 152

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 151

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 150

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 149

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 148

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 147

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 146

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 145

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 144

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 143

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 142

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 141

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 140

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 139

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 138

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 137

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 136

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 135

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 134

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 133

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 132

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 131

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 130

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 129

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 128

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 127

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 126

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 125

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 124

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 123

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 122

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 121

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 120

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 119

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 118

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 117

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 116

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 115

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 114

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 113

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 112

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 111

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 110

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 109

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 108

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 107

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 106

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 105

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 104

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 103

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 102

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 101

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 100

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 99

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 98

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 97

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 96

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 95

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 94 - 1. 18+

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 93

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 92

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 91

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 90

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 89

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 88

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 87

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 86

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 85

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 84

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 83

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 82

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 81

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 80

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 79

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 78

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 77

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 76

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 75

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 74

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 73

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 72

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 71

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 70

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 69

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 68

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 67

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 66

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 65

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 64

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 63

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 62

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 61

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 60

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 59

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 58

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 57

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 56

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 55

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 54

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 53

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 52

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 51

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 50

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 49

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 48

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 47

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 46

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 45

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 44

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 43

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 42

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 41

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 40

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 39

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 38

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 37

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 36

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 35

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 34

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 33

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 32

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 31

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 30

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 29

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 28

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 27

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 26

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 25

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 24

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 23

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 22

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 21

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 20

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 19

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 18

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 17

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 16

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 15

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 14

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 13

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 12

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 11

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 10

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 9

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 8

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 7

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 5

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 4

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 3

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 2

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 1

1 ปี ที่แล้ว