หน้าหลัก > ผู้ขัดเกลาร่างกายที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์

42.06K
shishang zuiqiang lian ti lao zu

ผู้ขัดเกลาร่างกายที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์

史上最強煉體老祖

0.0

/

5 (0)

เย่ชางเสวียนคือบรรพบุรุษผู้ขัดเกลาอันดับหนึ่งของโลก ต้องล่วงหล่นสู่แดนมนุษย์เพราะรับทัณฑ์สวรรค์เป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบัทึกรายชื่อทงเทียนเก้าดินแดน ทว่าในชาตินี้เขาผ่านเคราะห์กรรมแห่งมนุษย์ และกอบกู้พลังของตนคืนมา เย่ชางเสวียนจะยังเป็นมนุษย์ผู้ไร้เทียมทานผ่านขัดเกลาร่างกายหรือไม่ ใช้อาวุธวิเศษเหล่านั้นที่พลังสุดยอดตระการตาสิ ข้าจะจัดการมันด้วยตนเอง

แฟนตาซี

โรแมนติก

แอ็คชั่น

เกิดใหม่

ตอนที่ 193

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

2

ตอนที่ 192

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

2

ตอนที่ 191

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

2

ตอนที่ 190

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

2

ตอนที่ 189

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

2

ตอนที่ 188

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

2

ตอนที่ 187

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

2

ตอนที่ 186

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

2

ตอนที่ 185

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

2

ตอนที่ 184

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

2

ตอนที่ 183

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

2

ตอนที่ 182

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

2

ตอนที่ 181

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

2

ตอนที่ 180

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

2

ตอนที่ 179

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

2

ตอนที่ 178

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

2

ตอนที่ 177

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

2

ตอนที่ 176

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

2

ตอนที่ 175

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

2

ตอนที่ 174

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

2

ตอนที่ 173

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

2

ตอนที่ 172

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

2

ตอนที่ 171

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

2

ตอนที่ 170

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

2

ตอนที่ 169

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

2

ตอนที่ 168

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

2

ตอนที่ 167

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

2

ตอนที่ 166

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 165

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 164

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 163

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 162

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 161

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 160

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 159

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 158

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 157

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 156

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 155

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 154

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 153

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 152

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 151

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 150

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 149

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 148

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 147

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 146

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 145

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 144

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 143

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 142

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 141

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 140

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 139

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 138

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 137

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 136

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 135

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 134

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 133

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 132

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 131

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 130

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 129

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 128

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 127

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 126

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 125

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 124

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 123

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 122

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 121

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 120

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 119

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 118

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 117

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 116

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 115

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 114

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 113

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 112

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 111

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 110

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 109

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 108

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 107

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 106

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 105

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 104

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 103

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 102

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 101

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 100

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 99

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 98

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 97

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 96

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 95

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 94

1. 18+

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 93

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 92

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 91

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 90

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 89

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 88

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 87

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 86

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 85

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 84

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 83

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 82

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 81

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 80

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 79

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 78

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 77

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 76

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 75

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 74

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 73

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 72

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 71

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 70

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 69

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 68

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 67

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 66

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 65

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 64

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 63

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 62

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 61

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 60

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 59

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 58

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 57

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 56

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 55

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 54

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 53

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 52

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 51

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 50

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 49

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 48

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 47

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 46

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 45

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 44

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 43

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 42

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 41

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 40

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 39

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 38

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 37

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 36

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 35

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 34

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 33

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 32

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 31

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 30

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 29

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 28

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 27

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 26

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 25

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 24

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 23

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 22

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 21

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 20

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 19

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 18

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 17

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 16

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 15

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 14

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 13

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 12

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 11

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 10

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 9

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 8

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 7

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 5

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 4

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 3

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 2

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ตอนที่ 1

ไม่มีชื่อตอน

1 ปีที่แล้ว

ความคิดเห็น (0)