หน้าหลัก > The Frenzy Of Evolution

30K
jinhua kuangchao

The Frenzy Of Evolution

進化狂潮

0.0

/

5 (0)

หลังจากต้วนเฟยเสียชีวิตในชาติก่อน เขาได้เกิดใหม่กลับมายังสิบปีก่อนหน้าที่จะเกิดภัยพิบัติไวรัสวันสิ้นโลก สิ่งที่ตัวเขาเสียใจสามารถแก้ไขมันได ได้ใช้ความรู้จากยี่สิบปีที่ผ่านมาในชาติก่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงอดีต ต้วนเฟยได้รับต้นไม้วิวัฒนาการซึ่งช่วยให้สามารถพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และเพราะเขาคือผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากเมื่อยี่สิบปีก่อนจึงเป็นฮีโร่ในชาตินี้

แฟนตาซี

ผจญภัย

โรแมนติก

เกิดใหม่

สยองขวัญ

ตอนที่ 114

1 ปี

ตอนที่ 113

1 ปี

ตอนที่ 112

1 ปี

ตอนที่ 111

1 ปี

ตอนที่ 110

1 ปี

ตอนที่ 109

1 ปี

ตอนที่ 108

1 ปี

ตอนที่ 107

1 ปี

ตอนที่ 106

1 ปี

ตอนที่ 105

1 ปี

ตอนที่ 104

1 ปี

ตอนที่ 103

1 ปี

ตอนที่ 102

1 ปี

ตอนที่ 101

1 ปี

ตอนที่ 100

1 ปี

ตอนที่ 99

1 ปี

ตอนที่ 98

1 ปี

ตอนที่ 97

1 ปี

ตอนที่ 96

1 ปี

ตอนที่ 95

1 ปี

ตอนที่ 94

1 ปี

ตอนที่ 93

1 ปี

ตอนที่ 92

1 ปี

ตอนที่ 91

1 ปี

ตอนที่ 90

1 ปี

ตอนที่ 89

1 ปี

ตอนที่ 88

1 ปี

ตอนที่ 87

1 ปี

ตอนที่ 86

1 ปี

ตอนที่ 85

1 ปี

ตอนที่ 84

1 ปี

ตอนที่ 83

1 ปี

ตอนที่ 82

1 ปี

ตอนที่ 81

1 ปี

ตอนที่ 80

1 ปี

ตอนที่ 79

1 ปี

ตอนที่ 78

1 ปี

ตอนที่ 77

1 ปี

ตอนที่ 76

1 ปี

ตอนที่ 75

1 ปี

ตอนที่ 74

1 ปี

ตอนที่ 73

1 ปี

ตอนที่ 72

1 ปี

ตอนที่ 71

1 ปี

ตอนที่ 70

1 ปี

ตอนที่ 69

1 ปี

ตอนที่ 67

1 ปี

ตอนที่ 66

1 ปี

ตอนที่ 65

1 ปี

ตอนที่ 64

1 ปี

ตอนที่ 63

1 ปี

ตอนที่ 62

1 ปี

ตอนที่ 61

1 ปี

ตอนที่ 60

1 ปี

ตอนที่ 59

1 ปี

ตอนที่ 58

1 ปี

ตอนที่ 57

1 ปี

ตอนที่ 56

1 ปี

ตอนที่ 55

1 ปี

ตอนที่ 54

1 ปี

ตอนที่ 53

1 ปี

ตอนที่ 52

1 ปี

ตอนที่ 51

1 ปี

ตอนที่ 50

1 ปี

ตอนที่ 49

1 ปี

ตอนที่ 48

1 ปี

ตอนที่ 47

1 ปี

ตอนที่ 46

1 ปี

ตอนที่ 45

1 ปี

ตอนที่ 44

1 ปี

ตอนที่ 43

1 ปี

ตอนที่ 42

1 ปี

ตอนที่ 41

1 ปี

ตอนที่ 40

1 ปี

ตอนที่ 39

1 ปี

ตอนที่ 38

1 ปี

ตอนที่ 37

1 ปี

ตอนที่ 36

1 ปี

ตอนที่ 35

1 ปี

ตอนที่ 34

1 ปี

ตอนที่ 33

1 ปี

ตอนที่ 32

1 ปี

ตอนที่ 31

1 ปี

ตอนที่ 30

1 ปี

ตอนที่ 29

1 ปี

ตอนที่ 28

1 ปี

ตอนที่ 27

1 ปี

ตอนที่ 26

1 ปี

ตอนที่ 25

1 ปี

ตอนที่ 24

1 ปี

ตอนที่ 23

1 ปี

ตอนที่ 22

1 ปี

ตอนที่ 21

1 ปี

ตอนที่ 20

1 ปี

ตอนที่ 19

1 ปี

ตอนที่ 18

1 ปี

ตอนที่ 17

1 ปี

ตอนที่ 16

1 ปี

ตอนที่ 15

1 ปี

ตอนที่ 14

1 ปี

ตอนที่ 13

1 ปี

ตอนที่ 12

1 ปี

ตอนที่ 11

1 ปี

ตอนที่ 10

1 ปี

ตอนที่ 9

1 ปี

ตอนที่ 8

1 ปี

ตอนที่ 7

1 ปี

ตอนที่ 6

1 ปี

ตอนที่ 5

1 ปี

ตอนที่ 4

1 ปี

ตอนที่ 3

1 ปี

ตอนที่ 2

1 ปี

ตอนที่ 1

1 ปี