หน้าหลัก > The Frenzy Of Evolution

24.05K
jinhua kuangchao

The Frenzy Of Evolution

進化狂潮

0.0

/

5 (0)

หลังจากต้วนเฟยเสียชีวิตในชาติก่อน เขาได้เกิดใหม่กลับมายังสิบปีก่อนหน้าที่จะเกิดภัยพิบัติไวรัสวันสิ้นโลก สิ่งที่ตัวเขาเสียใจสามารถแก้ไขมันได ได้ใช้ความรู้จากยี่สิบปีที่ผ่านมาในชาติก่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงอดีต ต้วนเฟยได้รับต้นไม้วิวัฒนาการซึ่งช่วยให้สามารถพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และเพราะเขาคือผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากเมื่อยี่สิบปีก่อนจึงเป็นฮีโร่ในชาตินี้

แฟนตาซี

ผจญภัย

โรแมนติก

เกิดใหม่

สยองขวัญ

ตอนที่ 114

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 113

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 112

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 111

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 110

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 109

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 108

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 107

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 106

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 105

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 104

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 103

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 102

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 101

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 100

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 99

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 98

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 97

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 96

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 95

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 94

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 93

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 92

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 91

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 90

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 89

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 88

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 87

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 86

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 85

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 84

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 83

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 82

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 81

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 80

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 79

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 78

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 77

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 76

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 75

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 74

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 73

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 72

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 71

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 70

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 69

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 67

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 66

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 65

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 64

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 63

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 62

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 61

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 60

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 59

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 58

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 57

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 56

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 55

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 54

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 53

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 52

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 51

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 50

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 49

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 48

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 47

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 46

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 45

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 44

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 43

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 42

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 41

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 40

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 39

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 38

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 37

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 36

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 35

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 34

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 33

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 32

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 31

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 30

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 29

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 28

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 27

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 26

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 25

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 24

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 23

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 22

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 21

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 20

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 19

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 18

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 17

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 16

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 15

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 14

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 13

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 12

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 11

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 10

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 9

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 8

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 7

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 6

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 5

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 4

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 3

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 2

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 1

1 ปี ที่แล้ว