Chaotic Nights

ค่ำคืนที่วุ่นวาย

폭야(暴夜)

“ฉันสามารถช่วยให้คุณเป็นอะไรก็ได้ที่คุณต้องการ สิ่งใดที่คุณปรารถนามากที่สุด?” เขาถามด้วยเสียงแผ่วเบาขณะปัดผมจากหน้าผากของเธอ “คุณคิดว่าฉันจะโอบกอดคนที่ต่ำต้อยอย่างคุณอย่างจริงใจเหรอ?” ด้วยความรู้สึกเขินอาย เธอจึงเลี่ยงการจ้องมองของเขาและกำมือแน่นจนกระทั่งมือกลายเป็นสีขาว “แม้แต่ความคิดของคุณก็ยังโง่เขลา คุณรู้ดีถึงตัวตนของฉัน…” "ใช่ฉันรู้." “แล้วพูดมัน. ฉันเป็นใคร?" มือที่เล่นกับผมของเธอเลื่อนลงมาผ่านคางของเธอ และไปจบลงที่ลำคอของเธอ ทดสอบความแข็งแกร่งของด้ามจับของเขา เขาเริ่มออกแรงกดมากขึ้นอย่าง

ต่างโลก

แฟนตาซี

โรแมนติก

โชเน็น

ชีวิตประจำวัน

0

ชอบคนหล่อเลยมาแปล
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

ไม่พบข้อมูลค่ะ อาจจะตั้งเวลาลงหรือไม่ก็อยู่ในระหว่างการอัปโหลด กรุณารอซักครู่น้า

ชอบคนหล่อเลยมาแปล

ผู้เผยแพร่ผลงาน