Oda wa tantei ni

คำสั่งนักสืบ

オーダーは探偵に

โอโนเดระ มิกุ สาวที่กำลังหางานทำแต่จู่ๆก็เป็นลมและมีผู้ชายคนหนึงอุ้มเธอไปทิ้งที่ถังขยะ หลังจากนั้นก็ตื่นขึ้นมาในร้านกาแฟ จึงได้รู้ว่าตัวเองเป็นลมล้มฟรุบที่หน้าร้านกาแฟจึงถูกพามายังที่ร้าน

ปริศนา

ชีวิตประจำวัน

436

KaiChan
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

KaiChan

ผู้เผยแพร่ผลงาน