Eternal god king

ราชาเทพนิรันดร์

Wan gu shen wang

ในชีวิตที่แล้ว เขาเสียชีวิตเพราะถูกจักรพรรดิซุนให้ร้าย และเขาได้เกิดใหม่ในวัยมัธยมปลาย ซึ่งใกล้เคียงกับการฟื้นคืนของพลังวิญญาณและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลก เมื่อเขากลับมายังวัยเด็กอีกครั้ง และเขาได้กลับไปสู่เส้นทางแห่งการบ่มเพาะเซียน ในชีวิตนี้เขาจะปกป้องเพื่อน,คนที่เขารัก เขาจะไม่เสียใจ และเขาจะผลักดันไปให้สุดทาง เขาจะอยู่ยงคงกระพันและถูกนับถือชั่วนิรันดร์! ได้หรือไม่?

ผจญภัย

แอ็คชั่น

เกิดใหม่

ชีวิตในโรงเรียน

55.71K

GodkingTr
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้
ใหม่

ตอนที่ 295

1 วัน ที่แล้ว

1.5 เหรียญ

ตอนที่ 294

3 วัน ที่แล้ว

1.5 เหรียญ

ตอนที่ 293

3 วัน ที่แล้ว

1.5 เหรียญ

ตอนที่ 292

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

1.5 เหรียญ

ตอนที่ 291

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

1.5 เหรียญ

ตอนที่ 290

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 289

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 288

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 287

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 286

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 285

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 284

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 283

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 282

1 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 281

1 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 280

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 279

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 278

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 277

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 276

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 275

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 274

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 273

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 272

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 271

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 270

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 269

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 268

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 267

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 266

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 265

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 264

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 263

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 262

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 261

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 260

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 259

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 258

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 257

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 256

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 255

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 254

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 253

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 252

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 251

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 250

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 249

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 248

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 247

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 246

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 245

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 244

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 243

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 242

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 241

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 240

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 239

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 238

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 237

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 236

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 235

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 234

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 233

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 232

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 231

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 230

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 229

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 228

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 227

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 226

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 225

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 224

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 223

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 222

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 221

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 220

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 219

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 218

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 217

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 216

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 215

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 214

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 213

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 212

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 211

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 210

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 209

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 208

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 207

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 206

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 205

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 204

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 203

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 202

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 201

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 200

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 199

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 198

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 197

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 196

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 195

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 194

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 193

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 192

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 191

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 190

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 189

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 188

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 187

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 186

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 185

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 184

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 183

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 182

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 181

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 180

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 179

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 178

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 177

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 176

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 175

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 174

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 173

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 172

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 171

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 170

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 169

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 168

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 167

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 166

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 165

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 164

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 163

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 162

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 161

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 160

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 159

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 158

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 157

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 156

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 155

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 154

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 153

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 152

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 151

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 150

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 149

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 148

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 147

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 146

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 145

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 144

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 143

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 142

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 141

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 140

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 139

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 138

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 137

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 136

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 135

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 134

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 133

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 132

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 131

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 130

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 129

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 128

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 127

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 126

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 125

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 124

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 123

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 122

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 121

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 120

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 119

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 118

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 117

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 116

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 115

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 114

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 113

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 112

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 111

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 110

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 109

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 108

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 107

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 106

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 105

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 104

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 103

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 102

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 101

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 100

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 99

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 98

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 97

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 96

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 95

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 94

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 93

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 92

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 91

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 90

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 89

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 88

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 87

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 86

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 85

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 84

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 83

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 82

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 81

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 80

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 79

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 78

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 77

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 76

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 75

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 74

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 73

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 72

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 71

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 70

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 69

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 68

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 67

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 66

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 65

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 64

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 63

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 62

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 61

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 60

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 59

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 58

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 57

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 56

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 55

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 54

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 53

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 52

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 51

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 50

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 49

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 48

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 47

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 46

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 45

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 44

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 43

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 42

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 41

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 40

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 39

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 38

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 37

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 36

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 35

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 34

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 33

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 32

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 31

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 30

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 29

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 28

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 27

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 26

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 25

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 24

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 23

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 22

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 21

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 20

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 19

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 18

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 17

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 16

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 15

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 14

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 13

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 12

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 11

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 10

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 9

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 8

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 7

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 6

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 5

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 4

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 3

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 2

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 1

1 ปี ที่แล้ว

GodkingTr

ผู้เผยแพร่ผลงาน