Stuck in My Sister’s Dating Sim

Stuck in My Sister’s Dating Sim

여동생의 미연시 게임에 빙의되었다

สิ่งที่จินซูอยากทำคือการบันทึกเกมของน้องสาวเขา แต่จินซูกลับถูกลากเข้าไปในเกมจีบหนุ่มโง่ๆ ของน้องสาวซะงั้น! จินซู ลีเคยเล่นเกมนี้มาก่อนและรู้จักเนื้อเรื่องค่อนข้างดี จนกระทั่งได้รู้ว่าตัวเขานั้นเป็นตัวละครในเกมที่มีสถานะคือวายร้ายจอมสร้างปัญหาและไร้ประโยชน์ ซึ่งได้ถูกปักธงตายเอาไว้ ดังนั้นแผนใหม่ของจินซูคือการใช้ชีวิตที่เงียบสงบในขณะเดียวกันเขาก็หาวิธีที่จะกลับไปสู่โลกความเป็นจริง แต่มันกลับไม่เป็นไปตามแผนการของเขา จินซูจะหาทางออกจากเกมจีบหนุ่มของน้องสาวได้ไหมนะ?!

แฟนตาซี

โรแมนติก

ฮาเร็ม

เกิดใหม่

139

nukhao
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

nukhao

ผู้เผยแพร่ผลงาน