The Child Loved by God

เด็กผู้เป็นที่รักของพระเจ้า

神に愛された子

ณ โลกหลังความตายได้มีชายชราคนหนึ่งที่ทำความดีไว้ในชาติก่อน จนถูกพระเจ้าเลือกให้ไปเกิดใหม่ในต่างโลก ซึ่งเขาได้ไปเกิดใหม่เป็นหลานชายของกษัตริย์ในชื่อของ "ลีนัลก๊อท" ผู้ที่มีผมสี่ขาวตาสีฟ้าที่เป็นสัญญาลักษณ์ของพระเจ้า จากนั้นเขาก็บังเอิญไปเห็นหน้าสถานะที่ระบุไว้ว่าเป็น "บุตรอันเป็นที่รักของพระเจ้า" เด็กมหัศจรรย์คนนี้อยากใช้ชีวิตที่ผ่อนคลายแต่ดันต้องเข้าไปพัวพันในการกอบกูโลกแฟนตาซีขึ้นมาซะอย่างงั้น

ต่างโลก

แฟนตาซี

ผจญภัย

เกิดใหม่

ชีวิตประจำวัน

0

แปลไปเลื่อย
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

ไม่พบข้อมูลค่ะ อาจจะตั้งเวลาลงหรือไม่ก็อยู่ในระหว่างการอัปโหลด กรุณารอซักครู่น้า

แปลไปเลื่อย

ผู้เผยแพร่ผลงาน