About Exclusive and Exclusive Destruction

การผูกขาดและการทำลายแบบพิเศษ

독점적이고 배타적인 파멸의 관하여

▪ ลา ยูรัก เป็นนายพลจากประเทศที่พ่ายแพ้และถูกยกให้เป็นทาสของนายพลยาง แส้ จากประเทศที่ได้รับชัยชนะ ยังสะแอ้ผู้ลืมอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ และลายูรักผู้ดูถูกผู้หญิงมาตลอดชีวิต Yang Sa-ae ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องฝึก Yurak ให้เชื่องตามคำสั่งของจักรพรรดิ และ Yurak ก็ค่อยๆ ตกเป็นเหยื่อของความสุขอันแสนหวานที่เธอมอบให้

แฟนตาซี

โรแมนติก

โดจิน

ดราม่า

0

ชอบคนหล่อเลยมาแปล
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

ไม่พบข้อมูลค่ะ อาจจะตั้งเวลาลงหรือไม่ก็อยู่ในระหว่างการอัปโหลด กรุณารอซักครู่น้า

ชอบคนหล่อเลยมาแปล

ผู้เผยแพร่ผลงาน