My little villainess

นางร้ายตัวน้อย

나의 어린 악녀

▪ โร ซึ่งเป็นตัวละครหลัก มีปัญหาในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น วันหนึ่งเธอเห็นเหตุการณ์ฆาตกรรมและถูกตราหน้าว่าเป็นผู้กระทำผิด ใส่ร้ายและเรียกเธอว่า "แม่มดผู้ชั่วร้าย—การฆาตกรรม" เธอเสียชีวิตด้วยน้ำมือของพ่อเธอ อย่างไรก็ตาม… เธอที่เสียชีวิตก่อนที่พ่อของเธอจะจ้องมองอย่างขุ่นเคือง จะกลับชาติมาเกิดใหม่ในวัย 15 ปีของเธอ ห้าปีก่อนที่เธอจะเสียชีวิต ในฐานะคนทื่อที่ไม่สามารถเห็นใจหรือเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้ โรคิดแต่ว่าการต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆ อีกครั้งนั้นน่ารำคาญ และ...

แฟนตาซี

โรแมนติก

ปริศนา

เกิดใหม่

ดราม่า

0

ชอบคนหล่อเลยมาแปล
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

ไม่พบข้อมูลค่ะ อาจจะตั้งเวลาลงหรือไม่ก็อยู่ในระหว่างการอัปโหลด กรุณารอซักครู่น้า

ชอบคนหล่อเลยมาแปล

ผู้เผยแพร่ผลงาน