The group chat supervisor

ผู้คุมกลุ่มแชทเทพ

The group chat supervisor

เขาเข้าไปในบ้านพักของ Duke Wei Li Jing ในฐานะคนยากจนและกลายเป็นลูกเขยของครอบครัว Li หลังจากเดินทางมา 15 ปี ในที่สุดเราก็มาถึงวันที่ระบบเปิดใช้งาน กลุ่มแชทเทพ ได้เปิดตัวแล้ว~

ต่างโลก

แฟนตาซี

ผจญภัย

แอ็คชั่น

ไซไฟ

ฮาเร็ม

0

[แปลเงาทมิฬ]
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

ไม่พบข้อมูลค่ะ อาจจะตั้งเวลาลงหรือไม่ก็อยู่ในระหว่างการอัปโหลด กรุณารอซักครู่น้า

[แปลเงาทมิฬ]

ผู้เผยแพร่ผลงาน