When the Witch’s Daughter Lifts the Male Lead’s Curse

เมื่อลูกสาวของแม่มดถอนคําสาปของพระเอก

When the Witch’s Daughter Lifts the Male Lead’s Curse

เมื่อ "เดซี่" ตื่นขึ้นมาในนวนิยายเรื่อง "In Love With A Monster Prince" ในฐานะลูกสาวของแม่มดผู้ทรมานพระเอก "ไดโอเนล" เธอจะต้องทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อป้องกันไม่ให้ไดโอเนลฆ่าเธอ เมื่อเขามาตามหาการแก้แค้นในอนาคต 13 ปีผ่านไป และเดซี่มั่นใจว่าเธอบรรลุเป้าหมายนี้แล้วจนกว่าเธอจะรู้ว่าเรื่องราวดั้งเดิมได้เปลี่ยนไป นางเอกที่ควรจะลบคำสาปของไดโอเนลด้วยการจูบไปอยู่ที่ไหน? แล้วทำไมไดโอเนลถึงรู้สึกว่าเดซี่ทิ้งเขาไป?

โรแมนติก

คอมเมดี้

เกิดใหม่

8.35K

แค่อยากแปล
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

ตอนที่ 26

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

5 เหรียญ

ตอนที่ 25

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

5 เหรียญ

ตอนที่ 24

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

5 เหรียญ

ตอนที่ 23

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

5 เหรียญ

ตอนที่ 22

1 เดือน ที่แล้ว

5 เหรียญ

ตอนที่ 21

1 เดือน ที่แล้ว

5 เหรียญ

ตอนที่ 20

1 เดือน ที่แล้ว

5 เหรียญ

ตอนที่ 19

1 เดือน ที่แล้ว

5 เหรียญ

ตอนที่ 18

1 เดือน ที่แล้ว

5 เหรียญ

ตอนที่ 17

2 เดือน ที่แล้ว

5 เหรียญ

ตอนที่ 16

2 เดือน ที่แล้ว

5 เหรียญ

ตอนที่ 15

2 เดือน ที่แล้ว

5 เหรียญ

ตอนที่ 14

2 เดือน ที่แล้ว

5 เหรียญ

ตอนที่ 13

2 เดือน ที่แล้ว

5 เหรียญ

ตอนที่ 12

2 เดือน ที่แล้ว

5 เหรียญ

ตอนที่ 11

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 10

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 9

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 8

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 7

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 6

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 5

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 4

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 3

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 2

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 1

2 เดือน ที่แล้ว

แค่อยากแปล

ผู้เผยแพร่ผลงาน