under the oak tree

ใต้ต้นโอ็ค

상수리나무 아래

ยิ่งข้าคิดถึงท่านมากเท่าไหร่ ข้าก็ยิ่งรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวมากขึ้นเท่านั้น ถึงแม้จะเจ็บปวดมากก็ตามแต่ข้าก็ไม่สามารถปล่อยวางความรู้สึกของข้าได้

แฟนตาซี

โรแมนติก

ดราม่า

ชีวิตประจำวัน

0

ชอบคนหล่อเลยมาแปล
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

ไม่พบข้อมูลค่ะ อาจจะตั้งเวลาลงหรือไม่ก็อยู่ในระหว่างการอัปโหลด กรุณารอซักครู่น้า

ชอบคนหล่อเลยมาแปล

ผู้เผยแพร่ผลงาน