Northern Train X47

ขบวนรถสายเหนือ X47

Northern Train X47

ผู้ที่ถูกแมลงเม่ากลายพันธุ์กัดและครอบครัวของตัวเอก 5 คนขึ้นรถไฟหนังสีเขียวสายX47 เพื่อกลับบ้านในช่วงปีใหม่ รถไฟมุ่งหน้าไปทางเหนือ อุณหภูมิลดติดลบ 13 องศา

แอ็คชั่น

ไซไฟ

สยองขวัญ

822

[แปลเงาทมิฬ]
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

ตอนที่ 15

7 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 14

7 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 13

7 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 12

7 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 11

7 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 10

7 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 9

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 8

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 7

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 6

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 5

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 4.2

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 4

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 3

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 2

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 1

7 เดือน ที่แล้ว

[แปลเงาทมิฬ]

ผู้เผยแพร่ผลงาน