back to shore

กลับเข้าฝั่ง

back to shore

โดยผิวเผินแล้ว อารยธรรมของมนุษย์กำลังอยู่ในวิกฤตการณ์น้ำท่วมโลกเนื่องจากสภาพอากาศที่รุนแรงและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเนื่องจากภาวะโลกร้อนบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม ความโชคร้ายไม่เคยมาเพียงลำพัง ในมหาสมุทร แปซิฟิก สัตว์ประหลาดน้ำหลายตัวที่กลายพันธุ์โดยการแผ่รังสีของน้ำเสียจากนิวเคลียร์ก็ท่วมโลกมนุษย์พร้อมกับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น

ผจญภัย

แอ็คชั่น

ไซไฟ

สยองขวัญ

796

[แปลเงาทมิฬ]
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

ตอนที่ 19

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 18

9 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 17

9 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 16

9 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 15

9 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 14

9 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 13

9 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 12

9 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 11

9 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 10

9 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 9

9 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 8

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 7

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 6

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 5

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 4

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 3

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 2

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 1

9 เดือน ที่แล้ว

[แปลเงาทมิฬ]

ผู้เผยแพร่ผลงาน