back to shore

กลับเข้าฝั่ง

back to shore

โดยผิวเผินแล้ว อารยธรรมของมนุษย์กำลังอยู่ในวิกฤตการณ์น้ำท่วมโลกเนื่องจากสภาพอากาศที่รุนแรงและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเนื่องจากภาวะโลกร้อนบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม ความโชคร้ายไม่เคยมาเพียงลำพัง ในมหาสมุทร แปซิฟิก สัตว์ประหลาดน้ำหลายตัวที่กลายพันธุ์โดยการแผ่รังสีของน้ำเสียจากนิวเคลียร์ก็ท่วมโลกมนุษย์พร้อมกับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น

ผจญภัย

แอ็คชั่น

ไซไฟ

สยองขวัญ

279

ตอนที่ 18

1 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 17

1 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 16

1 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 15

1 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 14

1 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 13

1 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 12

1 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 11

1 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 10

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 9

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 8

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 7

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 6

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 5

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 4

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 3

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 2

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 1

1 เดือน ที่แล้ว

[แปลเงาทมิฬ]

ผู้เผยแพร่ผลงาน