Isekai de reshipibon o hakko shiyo to omoimasu

วาร์ปมาต่างโลกเพื่อมาเผยแพร่หนังสือตำราอาหารค่ะ

異世界でレシピ本を発行しようと思います!

โคโตโกะจัง สาวทำงานเป็นเชฟที่ร้านอาหารชื่อดังในเมืองแต่เจ้าของร้านที่จ้างดันบอกจะปิดกิจการทำให้โคโตโกะจังต้องเร่ร่อนไปหางานใหม่แต่พอตื่นขึ้นมา ก็ได้พบว่าตัวเองมาต่างโลกซะแล้ว

ต่างโลก

ผจญภัย

ทำอาหาร

2.35K

KaiChan
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

KaiChan

ผู้เผยแพร่ผลงาน