the empress wants to avoid the emperor manhwa

จักรพรรดินีต้องการหนีจากจักรพรรดิ

황후지만황제를피하고싶어

นางเอกหลุดเข้าไปในนิยายกลายเป็นจักรพรรอินีที่ถูกทอดทิ้งแถมจักรพรรดิยังมีเมียน้อยอีก ! ในนิยายเธอต้องตายอย่างอนาถเธอจึงต้องการเปลี่ยนเนื่อเรื่อง! อัพเดทวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เวลา6.00-9.00

ต่างโลก

แฟนตาซี

โรแมนติก

ชีวิตประจำวัน

31.52K

MNd11233
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

MNd11233

ผู้เผยแพร่ผลงาน