Isnelda

อิสนีลด้า

이스닐다

ติดอยู่กลางรักแรกและผู้มีพระคุณ ครั้นต้องกลายมาเป็นเด็กกำพร้ากะทันหัน อิสนีลด้าถูกส่งไปอยู่กับญาติใจร้ายจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะและมีสิทธิ์รับมรดกตกทอด ทว่าเมื่อเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว ผู้มีพระคุณกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของเธอ เขาเปิดตาเธอสู่โลกแห่งเงินตรา ความโลภ เสน่หา และ... เวทมนตร์? มันจะมีอะไรผิดพลาดไปได้?

แฟนตาซี

โรแมนติก

ดราม่า

1.23K

Omnivores
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

Omnivores

ผู้เผยแพร่ผลงาน