Wǒ wèi xié dì

ข้าคือจักรพรรดิปีศาจ

我为邪帝 , I'm an Evil God

จักรพรรดิผู้ชั่วร้ายที่เนื้อแน่นและหล่อเหลาที่สุดเท่าที่เคยมีในหมื่นโลกา เซี่ยเยี่ยนชายหนุ่มรูปงามที่เดินทางข้ามกาลอวกาศตกลงไปในรังปีศาจสาว เพื่อไม่ให้ถูกเก็บเกี่ยวจนตาย จึงได้เดินทางผ่านสรวงสวรรค์หมื่นพิภพ เรื่องราวของต่อต้านบุตรแห่งพิภพ สหพันธ์รัฐ จนกลายเป็นจักรพรรดิผู้ชั่วร้าย

ต่างโลก

แฟนตาซี

ผจญภัย

เกิดใหม่

5.91K

ซื่อเย่
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

ตอนที่ 122

4 วัน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 121

6 วัน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 120

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 119

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 118

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 117

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 116

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 115

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 114

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 113

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 112

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 111

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 110

4 สัปดาห์ ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 109

1 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 108

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 107

1 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 106

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 105

1 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 104

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 103

1 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 102

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 101

1 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 100

1 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 99

1 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 98

1 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 97

1 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 96

1 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 95

2 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 94

2 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 93

2 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 92

2 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 91

2 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 90

2 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 89

2 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 88

2 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 87

2 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 86

2 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 85

2 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 84

2 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 83

2 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 82

2 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 81

2 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 80

2 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 79

2 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 78

2 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 77

2 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 76

2 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 75

2 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 74

2 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 73

2 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 72

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 71

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 70

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 69

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 68

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 67

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 66

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 65

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 64

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 63

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 62

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 61

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 60

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 59

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 58

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 57

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 56

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 55

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 54

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 53

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 52

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 51

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 50

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 49

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 48

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 47

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 46

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 45

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 44

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 43

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 42

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 41

3 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 40

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 39

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 38

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 37

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 36

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 35

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 34

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 33

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 32

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 31

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 30

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 29

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 28

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 27

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 26

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 25

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 24

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 23

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 22

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 21

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 20

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 19

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 18

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 17

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 16

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 15

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 14

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 13

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 12

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 11

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 10

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 9

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 8

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 7

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 6

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 5

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 4

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 3

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 2

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 1

5 เดือน ที่แล้ว

ซื่อเย่

ผู้เผยแพร่ผลงาน