คุณหนูใหญ่แพทย์พิษมรณะ

คุณหนูใหญ่แพทย์พิษมรณะ

Poisonous Doctor: First Wife’s Daughter

" กู่ฉีเยว่"สุดยอดแพทย์ที่ได้กลับมาเกิดใหม่ในร่างของเด็กสาวที่มีชื่อและหน้าตาคล้ายคลึงกับนาง แม่ของนางได้ตายจาก ถูกกลั่นจากน้องสาวต่างมารดาของนาง มีพ่อที่ลำเอียงปล่อยปะละเลย แต่ทว่าเมื่อ"กู่ฉีเยว่"อีกคนที่ได้กลับมาเกิดใหม่ เรื่องราวต่างๆจึงเปลี่ยนไป ทั้งสายสัมพันธ์หรือความรัก ทุกสิ่งทุกอย่างได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

แฟนตาซี

โรแมนติก

คอมเมดี้

แอ็คชั่น

เกิดใหม่

43.3K

ตอนที่ 147 ใหม่

9 ชั่วโมง ที่แล้ว

ตอนที่ 146

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 145

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 144

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 143

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 142

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 141

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 140

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 139

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 138

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 137

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 136

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 135

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 134

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 133

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 132

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 131

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 130

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 129

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 128

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 127

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 126

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 125

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 124

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 123

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 122

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 121

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 120

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 119

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 118

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 117

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 116

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 115

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 114

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 113

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 112

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 111

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 110

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 109

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 108

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 107

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 106

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 105

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 104

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 103

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 102

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 101

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 100

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 99

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 98

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 97

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 96

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 95

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 94

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 93

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 92

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 91

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 90

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 89

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 88

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 87

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 86

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 85

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 84

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 83

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 82

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 81

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 80

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 79

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 78

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 77

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 76

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 75

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 74

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 73

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 72

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 71

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 70

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 69

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 68

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 67

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 66

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 65

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 64

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 63

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 62

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 61

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 60

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 59

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 58

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 57

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 56

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 55

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 54

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 53

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 52

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 51

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 50

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 49

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 48

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 47

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 46

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 45

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 44

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 43

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 42

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 41

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 40

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 39

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 38

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 37

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 36

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 35

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 34

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 33

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 32

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 31

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 30

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 29

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 28

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 27

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 26

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 25

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 24

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 23

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 22

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 21

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 20

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 19

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 18

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 17

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 16

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 15

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 14

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 13

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 12

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 11

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 10

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 09

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 08

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 07

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 06

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 05

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 04

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 03

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 02

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 01

4 เดือน ที่แล้ว

AoiFlu

ผู้เผยแพร่ผลงาน