ราชาเทพนิรันดร์

ราชาเทพนิรันดร์

Wan gu shen wang

ในชีวิตที่แล้ว เขาเสียชีวิตเพราะถูกจักรพรรดิซุนให้ร้าย และเขาได้เกิดใหม่ในวัยมัธยมปลาย ซึ่งใกล้เคียงกับการฟื้นคืนของพลังวิญญาณและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลก เมื่อเขากลับมายังวัยเด็กอีกครั้ง และเขาได้กลับไปสู่เส้นทางแห่งการบ่มเพาะเซียน ในชีวิตนี้เขาจะปกป้องเพื่อน,คนที่เขารัก เขาจะไม่เสียใจ และเขาจะผลักดันไปให้สุดทาง เขาจะอยู่ยงคงกระพันและถูกนับถือชั่วนิรันดร์! ได้หรือไม่?

ผจญภัย

แอ็คชั่น

เกิดใหม่

ชีวิตในโรงเรียน

17.84K

ตอนที่ 155

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 154

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 153

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 152

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 151

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 150

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 149

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 148

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 147

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 146

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 145

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 144

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 143

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 142

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 141

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 140

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 139

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 138

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 137

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 136

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 135

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 134

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 133

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 132

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 131

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 130

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 129

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 128

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 127

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 126

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 125

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 124

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 123

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 122

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 121

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 120

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 119

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 118

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 117

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 116

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 115

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 114

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 113

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 112

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 111

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 110

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 109

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 108

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 107

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 106

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 105

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 104

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 103

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 102

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 101

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 100

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 99

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 98

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 97

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 96

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 95

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 94

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 93

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 92

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 91

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 90

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 89

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 88

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 87

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 86

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 85

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 84

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 83

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 82

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 81

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 80

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 79

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 78

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 77

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 76

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 75

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 74

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 73

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 72

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 71

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 70

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 69

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 68

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 67

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 66

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 65

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 64

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 63

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 62

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 61

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 60

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 59

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 58

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 57

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 56

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 55

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 54

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 53

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 52

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 51

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 50

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 49

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 48

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 47

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 46

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 45

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 44

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 43

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 42

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 41

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 40

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 39

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 38

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 37

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 36

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 35

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 34

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 33

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 32

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 31

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 30

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 29

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 28

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 27

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 26

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 25

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 24

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 23

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 22

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 21

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 20

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 19

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 18

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 17

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 16

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 15

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 14

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 13

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 12

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 11

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 10

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 9

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 8

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 7

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 6

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 5

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 4

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 3

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 2

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 1

5 เดือน ที่แล้ว

GodkingTr

ผู้เผยแพร่ผลงาน