Eternal god king

ราชาเทพนิรันดร์

Wan gu shen wang

ในชีวิตที่แล้ว เขาเสียชีวิตเพราะถูกจักรพรรดิซุนให้ร้าย และเขาได้เกิดใหม่ในวัยมัธยมปลาย ซึ่งใกล้เคียงกับการฟื้นคืนของพลังวิญญาณและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลก เมื่อเขากลับมายังวัยเด็กอีกครั้ง และเขาได้กลับไปสู่เส้นทางแห่งการบ่มเพาะเซียน ในชีวิตนี้เขาจะปกป้องเพื่อน,คนที่เขารัก เขาจะไม่เสียใจ และเขาจะผลักดันไปให้สุดทาง เขาจะอยู่ยงคงกระพันและถูกนับถือชั่วนิรันดร์! ได้หรือไม่?

ผจญภัย

แอ็คชั่น

เกิดใหม่

ชีวิตในโรงเรียน

35.87K

ตอนที่ 221

6 วัน ที่แล้ว

ตอนที่ 220

6 วัน ที่แล้ว

ตอนที่ 219

6 วัน ที่แล้ว

ตอนที่ 218

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 217

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 216

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 215

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 214

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 213

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 212

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 211

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 210

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 209

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 208

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 207

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 206

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 205

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 204

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 203

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 202

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 201

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 200

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 199

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 198

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 197

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 196

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 195

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 194

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 193

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 192

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 191

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 190

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 189

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 188

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 187

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 186

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 185

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 184

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 183

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 182

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 181

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 180

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 179

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 178

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 177

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 176

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 175

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 174

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 173

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 172

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 171

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 170

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 169

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 168

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 167

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 166

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 165

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 164

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 163

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 162

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 161

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 160

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 159

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 158

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 157

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 156

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 155

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 154

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 153

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 152

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 151

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 150

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 149

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 148

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 147

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 146

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 145

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 144

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 143

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 142

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 141

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 140

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 139

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 138

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 137

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 136

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 135

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 134

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 133

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 132

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 131

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 130

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 129

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 128

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 127

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 126

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 125

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 124

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 123

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 122

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 121

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 120

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 119

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 118

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 117

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 116

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 115

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 114

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 113

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 112

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 111

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 110

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 109

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 108

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 107

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 106

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 105

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 104

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 103

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 102

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 101

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 100

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 99

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 98

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 97

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 96

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 95

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 94

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 93

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 92

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 91

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 90

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 89

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 88

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 87

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 86

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 85

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 84

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 83

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 82

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 81

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 80

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 79

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 78

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 77

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 76

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 75

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 74

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 73

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 72

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 71

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 70

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 69

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 68

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 67

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 66

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 65

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 64

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 63

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 62

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 61

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 60

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 59

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 58

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 57

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 56

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 55

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 54

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 53

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 52

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 51

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 50

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 49

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 48

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 47

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 46

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 45

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 44

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 43

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 42

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 41

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 40

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 39

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 38

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 37

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 36

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 35

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 34

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 33

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 32

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 31

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 30

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 29

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 28

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 27

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 26

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 25

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 24

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 23

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 22

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 21

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 20

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 19

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 18

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 17

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 16

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 15

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 14

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 13

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 12

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 11

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 10

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 9

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 8

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 7

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 6

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 5

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 4

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 3

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 2

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 1

11 เดือน ที่แล้ว

GodkingTr

ผู้เผยแพร่ผลงาน