My Exclusive Dream Game

เกมในฝันอันสุดพิเศษของผม

我的专属梦境游戏

เฉินซูพนักงานตัวเล็กๆ ธรรมดาๆ คนหนึ่ง ผู้ที่ซึ่งไม่เคยได้รับการเลื่อนตำแหน่งเลยสักครั้ง จู่ๆ ก็ได้รับระบบความฝันสุดเสมือนจริงมาโดยบังเอิญ ทำให้เขาต้องต่อสู้กับสัตว์ประหลาดมากมายและยังต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับประธานสาวผู้มากไปด้วยเสน่ห์กับบอสหญิงผู้เย็นชาอีก

ผจญภัย

โรแมนติก

แอ็คชั่น

ไซไฟ

12.76K

SabelaPz
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

ตอนที่ 42

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 41

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 40

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 39

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 38

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 37

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 36

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 35

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 34

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 33

11 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 32

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 31

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 30

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 29.2

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 29.1

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 28

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 27

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 26

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 25

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 24

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 23

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 22

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 21

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 20

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 19

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 18

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 17

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 16

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 15

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 14

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 13

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 12

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 11

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 10

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 9

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 8

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 7

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 6

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 5

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 4

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 3

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 2

1 ปี ที่แล้ว

ตอนที่ 1

1 ปี ที่แล้ว

SabelaPz

ผู้เผยแพร่ผลงาน