O yakunitatsu node chi o kudasai

ยัยแวมไพร์สุดบ๊องที่อยากจะรับใช้ผม

お役に立つので血をください

ชายหนุ่มเก็บสาวแวมไพร์ที่ล้มลงกลางถนน แม้ว่าเธอจะพยายามรับใช้เขาอย่างสุดใจเพื่อชดใช้เลือดของเขา แต่เธอก็เงอะงะเกินกว่าจะทำสำเร็จ คอมเมดี้แวมไพร์ข้ามสายพันธุ์อันแสนอบอุ่นที่ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือถูกทอดทิ้ง!

แฟนตาซี

โรแมนติก

คอมเมดี้

ฮาเร็ม

ชีวิตประจำวัน

3.97K

Shirokami
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

Shirokami

ผู้เผยแพร่ผลงาน