Invincible at the Start

ระบบเขตแดนไร้พ่าย

开局就无敌

เฉินฉางอัน ผู้ข้ามมิติไปยังโลกแห่งการเป็นอมตะ แต่เขากลับโชคร้ายทำให้ไม่สามารถบ่มเพาะได้ จนกระทั่งเขาได้เจอกับระบบเขตแดนไร้พ่าย

แฟนตาซี

ผจญภัย

แอ็คชั่น

ฮาเร็ม

14.18K

ตอนที่ 79

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 78

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 77

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 76

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 75

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 74

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 73

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 72

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 71

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 70

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 69

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 68

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 67

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 66

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 65

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 64

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 63

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 62

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 61

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 60

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 59

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 58

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 57

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 56

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 1

1 ปี ที่แล้ว

เซียนวิชาลับ'บ

ผู้เผยแพร่ผลงาน