Ten Ways to Get Dumped by a Tyrant

สิบวิธีในการทำให้ทรราชทิ้ง

폭군에게 차이는 10가지 방법

ฉันกลายเป็นคู่หมั้นของตัวละครชายที่เป็นทรราช ตัวละครที่กลายเป็นวายร้ายเพราะความหลงใหลในตัวทรราช ในที่สุดเธอก็ถูกทรราชฆ่าจนได้ และนี่เป็นช่วงเวลาก่อนที่เรื่องราวดั้งเดิมจะเริ่มขึ้น

แฟนตาซี

โรแมนติก

เกิดใหม่

71

จิมีนนี่ ขอแปล
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

ตอนที่ 2

6 วัน ที่แล้ว

5 เหรียญ

ตอนที่ 1

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

5 เหรียญ

จิมีนนี่ ขอแปล

ผู้เผยแพร่ผลงาน