the billionaire's replacement wife

ภรรยาตัวแทน

the billionaire's replacement wife

ริเวอร์ใช้ชีวิตแต่งงานที่ไร้ซึ่งความรักกับโนอาห์ เดอ มาร์โก มหาเศรษฐีหนุ่มรูปหล่อ โนอาห์เขาเพียงต้องการให้เธอมาแทนที่รักแรกของเขาที่เสียชีวิตไปเมื่อเจ็ดปีก่อนและเพื่ออุ้มท้องเลี้ยงลูกๆพร้อมกับอุ่นเตียงของเขาในตอนกลางคืนโดยไม่ต้องมีความรักมาเกี่ยวข้องกันสำหรับโนอาห์แล้วริเวอร์เป็นเพียงภรรยาตัวแทน แต่สำหรับริเวอร์ โนอาห์คือทุกสิ่งทุกอย่างของเธอ

โรแมนติก

ดราม่า

ชีวิตประจำวัน

3.03K

coco
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

coco

ผู้เผยแพร่ผลงาน