I Relied on Roasting to Be Body Cultivation Maste

ปรมาจาร์บ่มเพาะกายในโลกจอมยุทธ์

我靠吐槽成體修大佬

เซียวเยว่พบว่าตัวเองอยู่ในโลกแห่งการบ่มเพาะโดยไม่คาดคิด โดยหวังว่าจะเริ่มต้นบนเส้นทางแห่งความเป็นอมตะ อย่างไรก็ตาม เขาถูกทดสอบและพบว่าไม่มีรากฐานทางจิตวิญญาณ โชคดีที่เขาผูกพันกับระบบที่ทำให้เขาได้รับความสามารถทางกายภาพความโกงของระบบ จากนั้นเขาเข้าไปพัวพันกับการทำลายล้างอันน่าเศร้าของตระกูล เซียว ซึ่งเขาถูกเข้าใจผิดโดย เซียวซิน ลูกสาวคนโตของตระกูล เซียว ว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของตระกูล เขาจึงต้องเกาะขาของพี่สาวคนโตขณะสืบสวนสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังการทำลายล้างตระกูลเซียว

ต่างโลก

แฟนตาซี

โรแมนติก

แอ็คชั่น

448

Jame
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

Jame

ผู้เผยแพร่ผลงาน