GOD wait! Please listen to my quibbles

ท่านเทพช้าก่อน! โปรดฟังคำรอของข้า

仙子且慢!請聽我狡辯。

เรื่องราวของ ชายผู้เกิดใหม่ในร่างขององค์ชายทรราช

ต่างโลก

แฟนตาซี

ผจญภัย

แอ็คชั่น

เกิดใหม่

78

Jame
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

Jame

ผู้เผยแพร่ผลงาน