How to Survive Sleeping With the Emperor

วิธีเอาตัวรอดจากเตียงจักรพรรดิ

황제와의 잠자리에서 살아남는 법

โลบีเลีย’ ท่านหญิงแห่งตระกูลเนกราดได้แต่งงานกับจักรพรรดิ ‘คาร์มอนด์’ แห่งจักรวรรดิเดอฮาร์ต และได้รับตำแหน่งจักรพรรดินี ฉากหน้าของเธอคือจักรพรรดินีผู้ใสซื่อ อ่อนโยน และเอาใจใส่ แต่ใครจะรู้ว่าตัวจริงของเธอคือสัตว์ร้ายที่จ้องจะแว้งกัดราชวงศ์เดอฮาร์ตอยู่ตลอดเวลา การแต่งงานกับจักรพรรดิคือเส้นทางในการ ‘บรรลุเป้าหมายที่แท้จริง’ ทว่าการแต่งงานย่อมมาพร้อมหน้าที่ในการผลิตทายาท เธอจำเป็นต้องเอาตัวรอดจากการหลับนอนร่วมกับจักรพรรดิเพื่อให้เป้าหมายที่แท้จริงลุล่วง โลบีเลียจะสามารถเอาตัวรอดและบรรลุเป้าหมายได้อย

แฟนตาซี

โรแมนติก

167

Nanami
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

Nanami

ผู้เผยแพร่ผลงาน