the empress wants to avoid the emperor

จักรพรรดินีต้องการหนีจากจักรพรรดิ

황후지만황제를피하고싶어

นางเอกทะลุเข้ามาเป็นจักรพรรดินีในหนังสือที่แสนอาพัพ จักรพรรดิมีชู้ และเธอต้องตายอย่างอนาถ

ต่างโลก

แฟนตาซี

โรแมนติก

0

ppppnw
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

ไม่พบข้อมูลค่ะ อาจจะตั้งเวลาลงหรือไม่ก็อยู่ในระหว่างการอัปโหลด กรุณารอซักครู่น้า

ppppnw

ผู้เผยแพร่ผลงาน