My Wife is Actually the Future Tyrant Empress

แท้จริงแล้วภรรยาของข้าคือทรราชในอนาคต

娘子竟是未來暴君女帝

ไม่รู้ว่าหลังจากที่เขาเกิดใหม่ เขาจะมีจักรพรรดินีทรราชในอนาคตที่แย่งชิงบัลลังก์เป็นภรรยาของเขา เขาใส่หัวใจและจิตวิญญาณของเขาเพื่อป้องกันไม่ให้ภรรยาของเขาหลงทางในชีวิตปัจจุบันของเธอ แต่ภรรยาสุดที่รักคนนี้ดูจะต่างไปจากชาติที่แล้ว ทำไมเธอถึงไม่สนใจเรื่องของศาลเลยและเกาะติดเขาทุกวัน? เป็นเรื่องที่ดี ยิ่งฉันสามารถมีลูกกับภรรยาได้เร็วและมากขึ้น เธอจะยิ่งยุ่งกับการดูแลลูกๆ มากขึ้นเท่านั้น จากนั้นเธอจะไม่มีเวลาวางแผนการกบฏ แผนพร้อม!

ต่างโลก

แฟนตาซี

โรแมนติก

แอ็คชั่น

เกิดใหม่

10.81K

เล่นเกมจนลืมแปล
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

เล่นเกมจนลืมแปล

ผู้เผยแพร่ผลงาน