Wǒ wèi xié dì

ข้าคือจักรพรรดิปีศาจ

我为邪帝 , I'm an Evil God

จักรพรรดิผู้ชั่วร้ายที่เนื้อแน่นและหล่อเหลาที่สุดเท่าที่เคยมีในหมื่นโลกา เซี่ยเยี่ยนชายหนุ่มรูปงามที่เดินทางข้ามกาลอวกาศตกลงไปในรังปีศาจสาว เพื่อไม่ให้ถูกเก็บเกี่ยวจนตาย จึงได้เดินทางผ่านสรวงสวรรค์หมื่นพิภพ เรื่องราวของต่อต้านบุตรแห่งพิภพ สหพันธ์รัฐ จนกลายเป็นจักรพรรดิผู้ชั่วร้าย

ต่างโลก

แฟนตาซี

ผจญภัย

เกิดใหม่

1.31K

ตอนที่ 84

2 วัน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 83

4 วัน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 82

4 วัน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 81

6 วัน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 80

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 79

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 78

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 77

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 76

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 75

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 74

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 73

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 72

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 71

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 70

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 69

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 68

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 67

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 66

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 65

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 64

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 63

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 62

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 61

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 60

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 59

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 58

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 57

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 56

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 55

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 54

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 53

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 52

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 51

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 50

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 49

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 48

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 47

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 46

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 45

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 44

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 43

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 42

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 41

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 40

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 39

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 38

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 37

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 36

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 35

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 34

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 33

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 32

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 31

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 30

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 29

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 28

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 27

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 26

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 25

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 24

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 23

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 22

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 21

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 20

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 19

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 18

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 17

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 16

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 15

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 14

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 13

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 12

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 11

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 10

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 9

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 8

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 7

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 6

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 5

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 4

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 3

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 2

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 1

2 เดือน ที่แล้ว

ซื่อเย่

ผู้เผยแพร่ผลงาน