I Can Change The Timeline of Everything

เกิดใหม่ในต่างโลก พร้อมระบบโกงเวลาสุดเกรียน!

我可以修改万物时间线

เด็กหนุ่มตายเพราะอาหารเป็นพิษ ทะลุมิติไปอยู่ในร่างที่เจ้าของเดิมก็ตายเพราะกินยาหมดอายุ ทำให้เขาได้รับระบบจัดการเวลา ที่สามารถปรับย้อนเวลาของทุกสรรพสิ่งได้! ความสามารถแรกของระบบจัดการเวลาคือ สามารถปรับย้อนเวลาของสิ่งของได้ ห้าปี และนั่นทำให้สามารถทำให้อาหารที่หมดอายุแล้ว ทำให้นำกลับมากินได้ใหม่ได้อีกครั้ง!

ต่างโลก

แฟนตาซี

แอ็คชั่น

เกิดใหม่

7.5K

iamnkob
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

ตอนที่ 40

5 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 39

5 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 38

5 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 37

5 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 36

5 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 35

5 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 34

5 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 33

5 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 32

5 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 31

5 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 30

5 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 29

5 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 28

5 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 27

5 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 26

5 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 25

5 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 24

5 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 23

5 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 22

5 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 21

5 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 20

5 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 19

5 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 18

5 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 17

5 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 16

5 เดือน ที่แล้ว

1 เหรียญ

ตอนที่ 15

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 14

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 13

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 12

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 11

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 10

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 9

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 8

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 7

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 6

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 5

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 4

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 3

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 2

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 1

6 เดือน ที่แล้ว

iamnkob

ผู้เผยแพร่ผลงาน