My Cultivation Simulator

ระบบจำลองชีวิตบ่มเพาะ

My Cultivation Simulator

ในโลกที่แตกต่างนี้ซึ่งพลังของปีศาจอาละวาดหนทางแห่งความเป็นอมตะกำลังถดถอย มีคนโกหก 99 คนจากลัทธิเต๋า 100 คน มาดูกันว่า ซู หยวน นักเดินทางข้ามเวลาใช้พลังของระบบจำลองชีวิตเพื่อเติบโตจากนักพรตลัทธิเต๋าขี้ฉ้อและเจ้าเล่ห์ไปสู่ปีศาจผู้อยู่ยงคงกระพันที่จะนำหายนะมาสู่ประเทศได้อย่างไร

ต่างโลก

แฟนตาซี

ผจญภัย

แอ็คชั่น

0

[แปลเงาทมิฬ]
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

ไม่พบข้อมูลค่ะ อาจจะตั้งเวลาลงหรือไม่ก็อยู่ในระหว่างการอัปโหลด กรุณารอซักครู่น้า

[แปลเงาทมิฬ]

ผู้เผยแพร่ผลงาน