Dr.Lingran's Ultimate System

สุดยอดระบบของหมอหลิงหรัน

大医凌然

หลิงหรันซึ่งมีเป้าหมายที่จะเป็นหมอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับสุดยอดระบบการแพทย์ ซึ่งเป็นระบบการแพทย์เชี่ยวชาญระดับสูง! ด้วยความช่วยเหลือของระบบ แพทย์ฝึกหัด หลิงหรัน จะกลายเป็นแพทย์ที่เกงกาจขนาดไหนกัน?

ไซไฟ

ชีวิตประจำวัน

0

ไม่พบข้อมูลค่ะ อาจจะตั้งเวลาลงหรือไม่ก็อยู่ในระหว่างการอัปโหลด กรุณารอซักครู่น้า

Plapaiannpai

ผู้เผยแพร่ผลงาน