Dr.Lingran's Ultimate System

สุดยอดระบบของหมอหลิงหรัน

大医凌然

หลิงหรันซึ่งมีเป้าหมายที่จะเป็นหมอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับสุดยอดระบบการแพทย์ ซึ่งเป็นระบบการแพทย์เชี่ยวชาญระดับสูง! ด้วยความช่วยเหลือของระบบ แพทย์ฝึกหัด หลิงหรัน จะกลายเป็นแพทย์ที่เกงกาจขนาดไหนกัน?

ไซไฟ

ชีวิตประจำวัน

34.49K

Plapaiannpai
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

ตอนที่ 235

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 234

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 233

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 232

1 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 231

1 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 230

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 229

1 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 228

2 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 227

2 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 226

2 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 225

2 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 224

2 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 223

3 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 222

3 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 221

3 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 220

4 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 219

4 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 218

4 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 217

4 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 216

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 215

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 214

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 213

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 212

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 211

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 210

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 209

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 208

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 207

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 206

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 205

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 204

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 203

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 202

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 201

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 200

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 199

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 198

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 197

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 196

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 195

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 194

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 193

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 192

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 191

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 190

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 189

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 188

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 187

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 186

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 185

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 184

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 183

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 182

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 181

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 180

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 179

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 178

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 177

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 176

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 175

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 174

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 173

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 172

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 171

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 169

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 168

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 167

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 166

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 165

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 164

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 163

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 162

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 161

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 160

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 159

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 158

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 157

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 156

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 155

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 154

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 153

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 152

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 151

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 150

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 149

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 148

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 147

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 146

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 145

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 144

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 143

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 142

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 141

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 140

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 139

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 138

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 137

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 136

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 135

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 134

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 133

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 132

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 131

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 130

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 129

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 128

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 127

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 126

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 125

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 124

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 123

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 122

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 121

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 120

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 119

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 118

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 117

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 116

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 115

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 114

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 113

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 112

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 111

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 110

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 109

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 108

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 107

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 106

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 105

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 104

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 103

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 102

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 101

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 100

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 99

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 98

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 97

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 96

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 95

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 94

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 93

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 92

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 91

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 90

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 89

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 88

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 87

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 86

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 85

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 84

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 83

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 82

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 81

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 80

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 79

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 78

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 77

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 76

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 75

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 74

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 73

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 72

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 71

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 70

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 69

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 68

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 67

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 66

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 65

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 64

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 63

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 62

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 61

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 60

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 59

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 58

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 57

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 56

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 55

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 54

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 53

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 52

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 51

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 50

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 49

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 48

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 47

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 46

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 45

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 44

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 43

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 42

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 41

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 40

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 39

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 38

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 37

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 36

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 35

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 34

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 33

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 32

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 31

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 30

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 29

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 28

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 27

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 26

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 25

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 24

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 23

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 22

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 21

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 20

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 19

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 18

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 17

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 16

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 15

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 14

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 13

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 12

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 11

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 10

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 9

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 8

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 7

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 6

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 5

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 4

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 3

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 2

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 1

5 เดือน ที่แล้ว

Plapaiannpai

ผู้เผยแพร่ผลงาน