Evolution from the Big Tree

เกิดใหม่กลายเป็นต้นไม้ซะอย่างงั้น

从大树开始的进化

ฉันได้เกิดใหม่เป็นต้น วิลโลว์(ต้นหลิว) หลังจากออร่าฟื้นขึ้นคืนสู่โลกทุกสิ่งก็ได้เริ่มต้นขึ้น ตัวฉันที่เกิดใหม่เป็นต้นวิลโลว์ (ต้นหลิว) ก็ได้เริ่มดำเนินการในเส้นทางแห่งวิวัฒนาการเช่นกัน ฉันสามารถวิวัฒนาการได้ไม่มีที่สิ้นสุด มันจะเป็น "พลังศักดิ์สิทธิ์" หรือ "คำสาป" กันแน่?

แฟนตาซี

ผจญภัย

แอ็คชั่น

เกิดใหม่

9.23K

ตอนที่ 64

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

2.5 เหรียญ

ตอนที่ 63

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 62

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 61

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 60

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 59

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 58

1 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 57

1 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 56

1 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 55

1 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 54

1 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 53

1 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 52

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 51

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 50

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 49

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 48

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 47

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 46

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 45

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 44

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 43

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 42

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 41

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 40

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 39

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 38

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 37

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 36

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 35

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 34

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 33

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 32

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 31

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 30

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 29

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 28

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 27

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 26

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 25

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 24

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 23

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 22

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 21

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 20

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 19

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 18

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 17

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 16

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 15

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 14

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 13

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 12

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 11

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 10

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 9

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 8

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 7

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 6

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 5 - ปฐมบท

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 4

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 3

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 2

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 1

4 เดือน ที่แล้ว

Plapaiannpai

ผู้เผยแพร่ผลงาน