This cultivator is too generous.

ข้าผู้ฝึกตนผู้นี้ใจกว้างเกินไปแล้ว

这个武圣过于慷慨漫画

ข้าผู้ทำงานหนักจนเสียชีวิต และ ได้ข้ามมายังโลกของผู้ฝึกฝน แต่ทว่าระบบมันดันไม่ปรากฏเป็นเวลา3ปีแล้ว แต่อยู่ๆก็มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น.....

ต่างโลก

แฟนตาซี

เกิดใหม่

67

แปลเงาทมิฬ
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

แปลเงาทมิฬ

ผู้เผยแพร่ผลงาน