Jí tiān zhī zhǔ

World Dominator

极天之主

-

แฟนตาซี

แอ็คชั่น

เกิดใหม่

ดราม่า

3.3K

แปลจนเมื่อย
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

ตอนที่ 11

6 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 10

6 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 9

6 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 8

6 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 7

6 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 6

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 5

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 4

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 3

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 2

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 1

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 0

7 เดือน ที่แล้ว

แปลจนเมื่อย

ผู้เผยแพร่ผลงาน