shishang zuiqiang lian ti lao zu

ผู้ขัดเกลาร่างกายที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์

史上最強煉體老祖

เย่ชางเสวียนคือบรรพบุรุษผู้ขัดเกลาอันดับหนึ่งของโลก ต้องล่วงหล่นสู่แดนมนุษย์เพราะรับทัณฑ์สวรรค์เป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบัทึกรายชื่อทงเทียนเก้าดินแดน ทว่าในชาตินี้เขาผ่านเคราะห์กรรมแห่งมนุษย์ และกอบกู้พลังของตนคืนมา เย่ชางเสวียนจะยังเป็นมนุษย์ผู้ไร้เทียมทานผ่านขัดเกลาร่างกายหรือไม่ ใช้อาวุธวิเศษเหล่านั้นที่พลังสุดยอดตระการตาสิ ข้าจะจัดการมันด้วยตนเอง

แฟนตาซี

โรแมนติก

แอ็คชั่น

เกิดใหม่

21.82K

แปลจนเมื่อย
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

ตอนที่ 193

6 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 192

6 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 191

6 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 190

6 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 189

6 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 188

6 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 187

6 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 186

7 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 185

7 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 184

7 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 183

7 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 182

7 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 181

7 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 180

7 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 179

7 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 178

7 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 177

7 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 176

7 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 175

7 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 174

7 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 173

7 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 172

7 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 171

7 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 170

7 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 169

7 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 168

7 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 167

7 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 166

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 165

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 164

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 163

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 162

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 161

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 160

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 159

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 158

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 157

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 156

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 155

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 154

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 153

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 152

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 151

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 150

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 149

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 148

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 147

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 146

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 145

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 144

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 143

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 142

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 141

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 140

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 139

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 138

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 137

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 136

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 135

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 134

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 133

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 132

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 131

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 130

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 129

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 128

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 127

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 126

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 125

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 124

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 123

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 122

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 121

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 120

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 119

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 118

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 117

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 116

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 115

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 114

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 113

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 112

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 111

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 110

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 109

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 108

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 107

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 106

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 105

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 104

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 103

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 102

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 101

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 100

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 99

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 98

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 97

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 96

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 95

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 94 - Prologue

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 93

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 92

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 91

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 90

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 89

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 88

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 87

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 86

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 85

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 84

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 83

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 82

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 81

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 80

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 79

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 78

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 77

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 76

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 75

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 74

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 73

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 72

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 71

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 70

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 69

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 68

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 67

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 66

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 65

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 64

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 63

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 62

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 61

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 60

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 59

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 58

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 57

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 56

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 55

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 54

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 53

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 52

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 51

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 50

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 49

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 48

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 47

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 46

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 45

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 44

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 43

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 42

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 41

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 40

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 39

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 38

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 37

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 36

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 35

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 34

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 33

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 32

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 31

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 30

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 29

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 28

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 27

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 26

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 25

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 24

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 23

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 22

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 21

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 20

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 19

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 18

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 17

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 16

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 15

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 14

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 13

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 12

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 11

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 10

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 9

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 8

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 7

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 5

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 4

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 3

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 2

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 1

7 เดือน ที่แล้ว

แปลจนเมื่อย

ผู้เผยแพร่ผลงาน