shishang zuiqiang lian ti lao zu

ผู้ขัดเกลาร่างกายที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์

史上最強煉體老祖

เย่ชางเสวียนคือบรรพบุรุษผู้ขัดเกลาอันดับหนึ่งของโลก ต้องล่วงหล่นสู่แดนมนุษย์เพราะรับทัณฑ์สวรรค์เป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบัทึกรายชื่อทงเทียนเก้าดินแดน ทว่าในชาตินี้เขาผ่านเคราะห์กรรมแห่งมนุษย์ และกอบกู้พลังของตนคืนมา เย่ชางเสวียนจะยังเป็นมนุษย์ผู้ไร้เทียมทานผ่านขัดเกลาร่างกายหรือไม่ ใช้อาวุธวิเศษเหล่านั้นที่พลังสุดยอดตระการตาสิ ข้าจะจัดการมันด้วยตนเอง

แฟนตาซี

โรแมนติก

แอ็คชั่น

เกิดใหม่

11.35K

ตอนที่ 193

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 192

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 191

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 190

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 189

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 188

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 187

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 186

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 185

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 184

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 183

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 182

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 181

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 180

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 179

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 178

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 177

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 176

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 175

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 174

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 173

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 172

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 171

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 170

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 169

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 168

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 167

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 166

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 165

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 164

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 163

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 162

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 161

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 160

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 159

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 158

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 157

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 156

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 155

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 154

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 153

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 152

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 151

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 150

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 149

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 148

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 147

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 146

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 145

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 144

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 143

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 142

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 141

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 140

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 139

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 138

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 137

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 136

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 135

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 134

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 133

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 132

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 131

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 130

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 129

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 128

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 127

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 126

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 125

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 124

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 123

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 122

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 121

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 120

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 119

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 118

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 117

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 116

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 115

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 114

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 113

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 112

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 111

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 110

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 109

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 108

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 107

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 106

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 105

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 104

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 103

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 102

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 101

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 100

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 99

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 98

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 97

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 96

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 95

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 94 - ปฐมบท

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 93

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 92

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 91

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 90

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 89

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 88

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 87

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 86

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 85

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 84

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 83

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 82

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 81

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 80

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 79

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 78

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 77

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 76

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 75

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 74

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 73

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 72

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 71

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 70

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 69

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 68

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 67

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 66

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 65

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 64

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 63

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 62

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 61

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 60

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 59

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 58

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 57

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 56

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 55

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 54

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 53

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 52

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 51

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 50

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 49

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 48

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 47

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 46

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 45

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 44

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 43

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 42

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 41

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 40

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 39

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 38

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 37

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 36

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 35

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 34

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 33

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 32

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 31

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 30

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 29

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 28

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 27

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 26

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 25

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 24

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 23

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 22

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 21

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 20

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 19

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 18

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 17

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 16

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 15

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 14

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 13

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 12

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 11

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 10

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 9

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 8

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 7

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 6_rm - ปฐมบท

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 5

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 4

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 3

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 2

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 1

1 เดือน ที่แล้ว

แปลจนเมื่อย

ผู้เผยแพร่ผลงาน