wo tianming da fanpai

ข้าคือจอมวายร้ายผู้ยิ่งใหญ่

我!天命大反派

ในพริบตาหลังจากกู้ฉางเกอตระหนักได้ว่าตนได้มาเกินใหม่ในโลกแฟนตาซี ในฐานะตัวเอกของโลก และผู้ถูกเลือกแห่งโชคชะตาลั่นคำสาบานจะล้างแค้นเขา เป็นผู้ที่ถูกอิจฉาโดยทุกคน ไม่เพียงแต่มีผู้นำสตรีคอยปรนิบัติเขา ทั้งยังได้รับการดูแลเป็นแขกผู้ทรงเกียรติในทุกที่ที่เขาไป โชคดี เกียรติและอำนาจของกู้ฉางเกอเหนือผู้อื่น มันไม่ควรจะง่ายหรอกหรือกับแค่การเหยียบย่ำผู้ถูกเลือกแห่งโชคชะตาผู้หนึ่งเท่านั้น? เดี๋ยวก่อนนะ... มีรบบที่เชื่อมต่อกับตัวละครเอก? กู้ฉางเกอยิ้ม "เหมือนโชคชะตาต้องการเติมเต็มความปราถนาของข้าในฐานะจอม

ต่างโลก

แฟนตาซี

แอ็คชั่น

เกิดใหม่

28.89K

แปลจนเมื่อย
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

ตอนที่ 84

6 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 83

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 82

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 81

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 80

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 79

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 78

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 77

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 76

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 75

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 74

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 73

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 72

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 71

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 70

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 69

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 68

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 67

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 66

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 65

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 64

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 63

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 62

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 61

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 60

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 59

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 58

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 57

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 56

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 55

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 54

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 53

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 52

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 51

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 50

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 49

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 48

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 47

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 46

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 45

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 44

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 43

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 42

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 41

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 40

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 39

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 38

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 37

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 36

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 35

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 34

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 33

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 32

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 31

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 30

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 29

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 28

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 27

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 26

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 25

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 24

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 23

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 22

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 21

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 20

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 19

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 18

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 17

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 16

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 15

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 14

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 13

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 12

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 11

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 10

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 9

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 8

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 7

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 6

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 5

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 4

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 3

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 2

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 1

7 เดือน ที่แล้ว

แปลจนเมื่อย

ผู้เผยแพร่ผลงาน