wo tianming da fanpai

ข้าคือจอมวายร้ายผู้ยิ่งใหญ่

我!天命大反派

ในพริบตาหลังจากกู้ฉางเกอตระหนักได้ว่าตนได้มาเกินใหม่ในโลกแฟนตาซี ในฐานะตัวเอกของโลก และผู้ถูกเลือกแห่งโชคชะตาลั่นคำสาบานจะล้างแค้นเขา เป็นผู้ที่ถูกอิจฉาโดยทุกคน ไม่เพียงแต่มีผู้นำสตรีคอยปรนิบัติเขา ทั้งยังได้รับการดูแลเป็นแขกผู้ทรงเกียรติในทุกที่ที่เขาไป โชคดี เกียรติและอำนาจของกู้ฉางเกอเหนือผู้อื่น มันไม่ควรจะง่ายหรอกหรือกับแค่การเหยียบย่ำผู้ถูกเลือกแห่งโชคชะตาผู้หนึ่งเท่านั้น? เดี๋ยวก่อนนะ... มีรบบที่เชื่อมต่อกับตัวละครเอก? กู้ฉางเกอยิ้ม "เหมือนโชคชะตาต้องการเติมเต็มความปราถนาของข้าในฐานะจอม

ต่างโลก

แฟนตาซี

แอ็คชั่น

เกิดใหม่

26.14K

ตอนที่ 84

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 83

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 82

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 81

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 80

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 79

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 78_rm - ปฐมบท

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 78

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 78_rm - ปฐมบท

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 77

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 76

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 75

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 74

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 73

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 72

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 72_rm - ปฐมบท

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 71

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 70

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 69

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 68

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 67

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 66

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 65

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 64

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 63

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 63_rm - ปฐมบท

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 62

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 61

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 60

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 59

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 58

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 57

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 56

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 55

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 54

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 53

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 52

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 51

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 50

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 49

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 48

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 47

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 46

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 45

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 44

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 44_rm - ปฐมบท

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 43

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 42

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 41

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 40

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 39

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 38

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 37

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 36

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 35

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 34

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 33

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 32

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 31

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 30

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 29

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 28

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 27

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 26

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 25

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 24

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 24_rm - ปฐมบท

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

ตอนที่ 23

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 22

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 21

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 20

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 19

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 18

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 17

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 16

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 15

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 14

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 13

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 12

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 11

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 10

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 9

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 8

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 7

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 6

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 5

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 4

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 3

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 2

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 1

1 เดือน ที่แล้ว

แปลจนเมื่อย

ผู้เผยแพร่ผลงาน