Qingping

ชิงผิง

青萍

เพื่อล้างแค้นชิงผิงซาน เฉิ ซวนชิว ลูกชายของนักประวัติศาสตร์จึงเข้าสู่โลกด้วยการแต่งงานที่ยังไม่ได้ข้อยุติ ด้วยพลังที่จะช่วยผู้คนทั่วไปในโลก เด็กชาย หนึ่งคน และหนึ่งดาบ เริ่มจากชิงผิง

ต่างโลก

แฟนตาซี

ผจญภัย

แอ็คชั่น

เกิดใหม่

1.2K

ตอนที่ 10

3 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 9

3 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 8

3 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 7

3 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 6

3 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 5

3 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 4

3 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 3

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 2

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 1

5 เดือน ที่แล้ว

เล่นเกมจนลืมแปล

ผู้เผยแพร่ผลงาน