Merit Aikyuu God (Hana to yume)

เมริทกับเทพเจ้าอียิปต์ (ดอกไม้และความฝัน)

メリトあいきゅうごっど(花とゆめ)

มังงะ : Yukari Sakai   เรื่องแต่ง : Fuyu Tsuyama ณ โลกใต้พิภพ เมริทถูกตัดสินว่าเคยทำบาปและกำลังจะได้รับโทษ เมื่อเธอตระหนักได้ว่าเธอไม่มีความทรงจำในตอนที่ตาย และมีเพียงอนูบิสเท่านั้นที่สามารถเปิดประตูระหว่างทั้งสองโลก แต่อนูบิสเกลียดมนุษย์และไม่ยอมทำหน้าที่ของตน ทำให้เขาถูกสาปจากเบื้องบน เมริทจะทำลายคำสาปให้อนูบิสและสามารถกลับสู่โลกของคนเป็นได้หรือไม่?

แฟนตาซี

โรแมนติก

คอมเมดี้

1.34K

แมวกล่อง - Cat in the Box
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

แมวกล่อง - Cat in the Box

ผู้เผยแพร่ผลงาน