Phase

Phase ห้วงระยะแห่งโชคชะตา

Phase

มินนั้นมีความพิเศษไม่เหมือนใคร หนี้สินล้นพ้นตัว เป็นตัวอับโชค และมีอดีตอันเลวร้าย ในชีวิตของเธอนั้นไม่มีอะไรนอกจากเรื่องปกติ เมื่อเธอมีโอกาสทำเงินได้มหาศาล 50 ล้านดอลลาร์ ถ้าพูดตรงๆ เธอคงเป็นคนโง่ถ้าหากปฏิเสธ แม้จะมีเงื่อนไขแปลกๆ แต่เธอก็มีโอกาสได้อยู่กับ ชู มหาเศรษฐีรูปหล่อจอมกวนที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเธอได้ชีวิตของเธอได้ เธอจะสามารถเก็บความลับของเธอไว้ในใจได้หรือไม่? หรือเธอจะทำลายมัน?

แฟนตาซี

โรแมนติก

ดราม่า

420

แมวกล่อง - Cat in the Box

ผู้เผยแพร่ผลงาน