Super Evolution

Super Evolution

Super Evolution

Super Evolution เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพลังเหนือมนุษย์ ที่คนที่มีพลังเหนือมนุษย์จะถูกเรียกว่ายอดมนุษย์ ยอดมนุษย์มีหน้าที่ต่อสู้กับมอนสเตอร์จากนอกโลก ซึ่งพระเอกก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่เขากลับมีพลังระดับที่ต่ำที่สุด แต่โชคก็เข้ามาหาเขาทำให้เขาเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เขาได้พลังที่เพิ่มมากขึ้น เรื่องราวในนี้จะเป็นยังไง อย่ารอช้ารีบเข้าไปอ่านเลย Super Evolution(สุดยอดระบบวิวัฒนาการ) ตอนฟรีปลดล็อคทุก 7 วัน

แฟนตาซี

ผจญภัย

แอ็คชั่น

ไซไฟ

ชีวิตในโรงเรียน

228.73K

ตอนที่ 95 ใหม่

1 วัน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 94

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 93

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 92

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 91

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 90

1 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 89 - การตรวจสอบหามอนสเตอร์

1 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 88 - การวิเคราะห์ข้อมูล

1 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 87

1 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 86

2 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 85

2 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 84

2 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 83

2 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 82

3 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 81

3 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 80

3 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 79

3 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 78

4 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 77

4 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 76

4 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 75

4 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 74

4 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 73

4 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 72

4 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 71

4 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 70

4 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 69

4 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 68

4 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 67

4 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 66

4 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 65

4 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 64

4 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 63

4 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 62

4 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 61

4 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 60

4 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 59

4 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 58

4 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 57

4 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 56

4 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 55

4 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 54

4 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 53

4 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 52

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 51

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 50

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 49

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 48

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 47

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 46

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 45

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 44

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 43

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 42

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 41

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 40

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 39

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 38

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 37

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 36

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 35

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 34

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 33

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 32

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 31

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 30

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 29

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 28

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 27

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 26

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 25

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 24

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 23

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 22

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 21

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 20

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 19

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 18

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 17

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 16

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 15

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 14

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 13

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 12

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 11

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 10

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 09

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 08

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 07

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 06

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 05

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 04

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 03

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 02

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 01

4 เดือน ที่แล้ว

Cat Fight

ผู้เผยแพร่ผลงาน