Super Evolution

Super Evolution

Super Evolution

Super Evolution เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพลังเหนือมนุษย์ ที่คนที่มีพลังเหนือมนุษย์จะถูกเรียกว่ายอดมนุษย์ ยอดมนุษย์มีหน้าที่ต่อสู้กับมอนสเตอร์จากนอกโลก ซึ่งพระเอกก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่เขากลับมีพลังระดับที่ต่ำที่สุด แต่โชคก็เข้ามาหาเขาทำให้เขาเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้เขาได้พลังที่เพิ่มมากขึ้น เรื่องราวในนี้จะเป็นยังไง อย่ารอช้ารีบเข้าไปอ่านเลย Super Evolution ( ใน Facebookมีกลุ่มค่าเข้า 120 จ่ายครั้งเดียวจบ)

แฟนตาซี

ผจญภัย

แอ็คชั่น

ไซไฟ

ชีวิตในโรงเรียน

389.12K

ตอนที่ 120

1 สัปดาห์ ที่แล้ว

5 เหรียญ

ตอนที่ 119

2 สัปดาห์ ที่แล้ว

5 เหรียญ

ตอนที่ 118

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

5 เหรียญ

ตอนที่ 117

3 สัปดาห์ ที่แล้ว

5 เหรียญ

ตอนที่ 116

1 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 115

1 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 114

1 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 113

1 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 112

1 เดือน ที่แล้ว

10 เหรียญ

ตอนที่ 111

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 110

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 109

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 108

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 107

2 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 106

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 105

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 104

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 103

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 102

3 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 101

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 100

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 99

4 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 98

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 97 - รูปแบบที่แข็งแกร่งที่สุด

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 96 - มอนสเตอร์ราชินีลอบฆ่าลู่เฟิง

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 95

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 94

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 93

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 92

6 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 91

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 90

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 89 - การตรวจสอบหามอนสเตอร์

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 88 - การวิเคราะห์ข้อมูล

7 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 87

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 86

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 85

8 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 84

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 83

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 82

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 81

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 80

9 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 79

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 78

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 77

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 76

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 75

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 74

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 73

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 72

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 71

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 70

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 69

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 68

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 67

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 66

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 65

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 64

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 63

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 62

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 61

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 60

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 59

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 58

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 57

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 56

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 55

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 54

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 53

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 52

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 51

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 50

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 49

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 48

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 47

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 46

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 45

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 44

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 43

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 42

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 41

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 40

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 39

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 38

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 37

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 36

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 35

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 34

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 33

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 32

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 31

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 30

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 29

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 28

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 27

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 26

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 25

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 24

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 23

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 22

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 21

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 20

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 19

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 18

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 17

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 16

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 15

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 14

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 13

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 12

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 11

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 10

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 09

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 08

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 07

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 06

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 05

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 04

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 03

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 02

10 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 01

10 เดือน ที่แล้ว

แปลมังงะ Cat Fight

ผู้เผยแพร่ผลงาน